Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 5

Wyjściowa charakterystyka pacjentów w randomizacji była podobna w obu grupach badawczych (tabela 1). Wentylacja
Rycina 2. Rycina 2. Proporcje pacjentów przechodzących wentylację oscylacyjną o wysokiej częstotliwości (HFOV) podczas pierwszych 30 dni, według badania. Przedstawiono odsetek pacjentów w każdej grupie badanej, u której wykonano HFOV. Dziesięciu pacjentów w grupie z konwencjonalną wentylacją przeszło HFOV w pewnym momencie w trakcie leczenia, a 10 pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grupy HFOV, nigdy nie otrzymało tego leczenia. Dzień 0 jest dniem randomizacji, a kolejne ustalenia dokonywano o 8 rano każdego dnia.
Tabela 2. Tabela 2. Zmienne wentylacyjne podczas pierwszych 3 dni badania. HFOV zastosowano dla mediana 3 dni (odstęp międzykwartylny, 2 do 5) u 388 pacjentów. Najdłuższy początkowy okres odbioru HFOV wynosił 24 dni. Figura 2 pokazuje zastosowanie HFOV w dwóch grupach badawczych. Dziesięciu pacjentów w grupie z konwencjonalną wentylacją przeszło HFOV w pewnym momencie podczas okresu badania, a 10 pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grupy HFOV, nigdy nie otrzymało tego leczenia. Tabela 2 pokazuje zmienne wentylacyjne i inne dla pierwszych 3 dni okresu badania.
Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe stosowano dla średniej (. SD) 2,0 . 3,4 dnia w grupie z konwencjonalną wentylacją i 2,5 . 3,5 dnia w grupie HFOV (P = 0,02). Leki uspokajające stosowano w 8,5 . 6,9 dni w grupie z konwencjonalną wentylacją i przez 9,4 . 7,2 dni w grupie HFOV (p = 0,07).
Pacjenci mieli 17,6 . 8,8 dni wolnych od respiratora w grupie z konwencjonalną wentylacją i 17,1 . 8,6 dni bez respiratora w grupie HFOV (P = 0,42). Wentylacja mechaniczna (w tym HFOV, ale z wyłączeniem wentylacji nieinwazyjnej) była stosowana przez 14,1 . 13,4 dni w grupie z konwencjonalną wentylacją i 14,9 . 13,3 dni w grupie HFOV (P = 0,41).
Wyniki
Rycina 3. Rycina 3. Szacunkowe przeżycie Kaplan-Meier podczas pierwszych 30 dni badania. Pierwotny wynik wystąpił u 166 z 398 pacjentów (41,7%) w grupie HFOV iu 163 z 397 pacjentów (41,1%) w grupie z konwencjonalną wentylacją (P = 0,85), dla bezwzględnej różnicy 0,6 punktu procentowego (95% przedział ufności [CI], -6,1 do 7,5). Po dostosowaniu do centrum badań, płci, wyniku APACHE II i stosunku PaO2: FiO2, iloraz szans na przeżycie w grupie z konwencjonalną wentylacją, w porównaniu z grupą HFOV, wynosił 1,03 (95% CI, 0,75 do 1,40; P = 0,87 według regresji logistycznej) (rysunek 3). Podobne proporcje pacjentów zmarły w każdym punkcie czasowym w każdej grupie.
Wskaźniki zgonów przy pierwszym wypisaniu z OIT wynosiły 42,1% w grupie z konwencjonalną wentylacją i 44,1% w grupie HFOV, dla bezwzględnej różnicy wynoszącej 2,0 punktów procentowych (P = 0,57)
[hasła pokrewne: galomega formuła iq, keratronik, czar dent białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 5”

  1. Crash Override says:

    Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

  2. Crash Test says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: białko[...]

  3. Eliza says:

    Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

Powiązane tematy z artykułem: czar dent białystok galomega formuła iq keratronik