Byc moze, ze i rozrost tkanki lacznej w narzadach w chorobach narzadu krazenia w okresie dlugotrwalego przekrwienia biernego zalezy takze od dzialania tych czynników

Posted by admin on July 30th, 2016
Comments Off

Być może, że i rozrost tkanki łącznej w narządach w chorobach narządu krążenia w okresie długotrwałego przekrwienia biernego zależy także od działania tych czynników. Przekonaliśmy się również, że surowica krwi w przewlekłej niewydolności krążenia w toku choroby narządu krążenia zawiera składniki, które przyśpieszają hydrolizę białek krwi oraz zmieniają ich zdolność wiązania zasad. Wpływ ten stwierdza się czasami już w· okresie wydolności krążenia, świadcząc o niewydolności utajonej. Wobec tych faktów zradza się myśl, czy te składniki nie są przyczyną zmian w ustroju cechujących niewydolność utajoną oraz przechodzenia jej w dalszym przebiegu w niewydolność jawną. Dalsze badania wyjaśnią, być może, co to są za składniki, i przez to pogłębią nasze wiadomości o wywodzie chorobowym przewlekłej niewydolności krążenia. Dla zaznaczenia naszego stanowiska co do wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia określenia wyrównanie serca (compensatio cordis) i niewyrównanie serca (decompensatio cordis) zastępuję stale określeniami wydoIność lub wyrównanie krążenia (sujjicientia S. compensatio circulatoria) oraz niewydolność lub niewyrównanie krążenia (insu. fjicientia S. decompensatio circulatoria), jako bardziej odpowiadającymi istocie sprawy. [więcej w: olej arganowy, Depilacja laserowa, filtry do wody ]

Najpierw zezwala sie na ruchy bierne w lózku, pózniej czynne, nastepnie na siedzenie w lózku, w krzesle chodzenie poczatkowo z pomoca pielegniarki przez czas krótki itd

Posted by admin on July 30th, 2016
Comments Off

Najpierw zezwala się na ruchy bierne w łóżku, później czynne, następnie na siedzenie w łóżku, w krześle chodzenie początkowo z pomocą pielęgniarki przez czas krótki itd. Większych wysiłków nie wolno choremu wykonywać przez czas dłuższy, obliczany na miesiące, prócz spokoju i powolnego przejścia do zwykłego trybu żyda, stosuje się środki sercowe lub naczyniowe, zależnie od postaci ostrej niewydolności krążenia a w okresie początkowym po usunięciu ostrego stanu niewydolności pozasercowej 1- 2 razy dziennie lewatywy kroplowe z litra fizjologicznego roztworu soli z dodatkiem 2,0 cukru gronowego i 10 kropli chlorku adrenaliny (adrenalinum rnuriaticum). W niewydolności sercowej może być pożądane, lecz dopiero w okresie późniejszym, bardzo ostrożne zastosowanie sposobów leczenia ćwiczących mięsień sercowy. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA (INSUFFICIENTIA s. DECOMPENSATIO CIRCULATORIA CHRONICA) Przewlekła niewydolność krążenia jest cz ęstym stanem chorobowym. Spostrzega się ją w wadach zastawkowych serca, w uszkodzeniach mięśnia sercowego przez jady bakteryjne, przez zatrucia (fosfor, alkohol i in. ) oraz samozatrucia (skaza dnawa, przewlekłe zapalenie nerek, nadtarczyczność itp. ), przez zaburzenia w odżywianiu (stwardnienie tętnic i in. ), w przypadkach zrostów osierdziowych, w chorobach płuc, wątroby, nerek, przemiany materii, w toku chorób zakaźnych, na tle niedoborów witamin itd. [więcej w: olej kokosowy na włosy, mezoterapia igłowa, detoksykacja organizmu ]