Państwowe inicjatywy kontrolowania kosztów leków – czy prawodawstwo w zakresie przejrzystości może pomóc

Wydatki na leki na receptę gwałtownie wzrosły w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 2 lat.1 Chociaż tysiąc razy ceny wzrosły w przypadku kilku produktów generycznych o ograniczonym zastosowaniu, przyciągnęły wiele uwagi, ogólny wzrost wydatków był spowodowany bardziej powszechnym wykorzystaniem kosztownych nowych agentów. takie jak sofosbuvir (Sovaldi) i skumulowane marże w cenach popularnych markowych leków, takich jak rozuwastatyna (Crestor), imatinib (Gleevec) i etanercept (Enbrel). Pokrycie tych produktów nadwerężyło budżety płatników, zmuszając do trudnych wyborów finansowych Z niewielką ulgą wynikającą z ustawodawstwa federalnego, państwa zaczęły eksperymentować z własnymi nowatorskimi podejściami do problemu. Jedną z taktyk było zaostrzenie kryteriów kwalifikowalności do niektórych wysokokosztowych leków. Na przykład w przypadku sofosbuwiru leku przeciw zapaleniu wątroby typu C, większość państwowych programów Medicaid ma ograniczony zakres dla pacjentów, którzy już mają uszkodzenie wątroby. Podobnie, kilka państw wymaga od beneficjentów finansowanych ze środków publicznych odbiorców tych leków, aby powstrzymali się od używania narkotyków i alkoholu. Takie ograniczenia zasięgu zostały podpalone, ponieważ nie są oparte na dowodach i dyskryminujące, a szczególnie problematyczne, gdy są stosowane w celu ograniczenia dostępu do wysoce skutecznych leków.3 W alternatywnej strategii niektóre państwa zawarły z organizacjami non-profit akademickie szczegóły , aby ocenić najbardziej aktualne dowody na temat leków i edukowania lekarzy przepisujących leki o względnej skuteczności, bezpieczeństwie i opłacalności ich wyboru terapeutycznego.
Rachunki państwowe, które wymagałyby od firmy farmaceutycznej ujawniania kosztów badań i rozwoju. Wielu decydentów twierdzi, że potrzeba jeszcze więcej. Aby ocenić kontrowersyjny argument branży, że wysokie ceny leków są rzetelnym i koniecznym odzwierciedleniem wysokich kosztów poniesionych w celu wprowadzenia produktu na rynek, 4 10 państw wprowadziło rachunki, które wymagałyby od firm farmaceutycznych ujawnienia tych kosztów badań i rozwoju (patrz tabela) . Wiele z tych proponowanych przepisów miałoby zastosowanie do leków o hurtowych kosztach nabycia co najmniej 10 000 USD na pacjenta rocznie lub w trakcie leczenia, a kilka z nich wymagałoby ujawnienia zysków. Kilka propozycji może dodatkowo zmusić do zgłaszania cen naliczanych w innych krajach, a także płaconych przez innych nabywców w tym stanie, w tym zarządzających funduszami aptecznymi, którzy często otrzymują znaczne rabaty od producentów, które są utrzymywane w tajemnicy jako zastrzeżone informacje. Te rachunki za przejrzystość spotkały się z forsownym sprzeciwem ze strony przemysłu farmaceutycznego i tylko Vermont został uchwalony na dzień 3 czerwca 2016 r.
Impulsem do podjęcia takich wysiłków jest przekonanie, że cena leku powinna odzwierciedlać nie tylko ocenę jego klinicznych korzyści – reprezentowaną przez jego opłacalność lub wartość ekonomiczną – ale także wysiłek i zasoby wydatkowane na jego wytworzenie. Zwolennicy rachunków twierdzą, że płatnicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób aktualna cena leku ma związek z takimi czynnikami, jak koszty rozwoju, produkcji i marketingu, oraz że informacje te pomogłyby decydentom w określeniu, kiedy cena jest rozsądna, i cofnięciu, gdy nie jest.
Przeciwnicy rachunków kwestionują to twierdzenie, wskazując, że informacje, które państwa otrzymują, niekoniecznie muszą uwzględniać wydatki na nieudane produkty lub nieudane programy badawcze, które stanowią znaczny składnik kosztów rozwoju mniejszości leków, które docierają na rynek.
[więcej w: dzięgiel litwor, rupafin syrop, dafnegin ]

Tags: , ,

No Responses to “Państwowe inicjatywy kontrolowania kosztów leków – czy prawodawstwo w zakresie przejrzystości może pomóc”

 1. Bowie says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Klinika stomatologiczna[...]

 2. Roksana says:

  Ja tam swoje wiem

 3. Pepper Legs says:

  [..] Odniesienie w tekscie do katowice restauracja[...]

 4. Diana says:

  moje wyniki: tsh 4,400

Powiązane tematy z artykułem: dafnegin dzięgiel litwor rupafin syrop