powolny okres demarkacji

Jeżeli uszkodzenie zostało powikłane szerzeniem się zakażenia, co następuje rzadko; charakterystyczną cechą uszkodzenia po porażeniu prądem elektrycznym jest zgorzel sucha i długotrwały powolny okres demarkacji. 3. Jeżeli dojdzie do groźnego dla życia krwotoku, którego nie można zatrzymać przez podwiązanie w miejscu krwawienia, a obwodowa część kończyny przedstawia obraz wyraźnej zgorzeli. W przypadkach uszkodzenia ciała prądem elektrycznym chory powinien być zbadany z reguły przez lekarza okulistę ze względu na możliwość zaćmy poelektrycznej; zmętnienia występuj ą nieraz dopiero po wielu latach. [więcej w: lidl gazetka, Laserowe usuwanie blizn, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.