Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 10

Jednak w próbkach moczu obserwowano postępujący wzrost wyniku diagnostycznego u pacjentów, u których rozwinęło się ostre odrzucenie komórkowe. Tak więc nawet po wykluczeniu wszystkich próbek moczu uzyskanych po wystąpieniu ostrego odrzucenia komórkowego i tych, które zostały dopasowane do próbek biopsyjnych wykazujących ostre odrzucenie komórkowe i które zostały użyte do opracowania sygnatury diagnostycznej, wyraźny sygnał pojawił się około 80 dni po przeszczepienie, że wartości były podwyższone u pacjentów, u których rozwinęło się ostre odrzucenie komórkowe. Po około 160 dniach średnia wartość dla pacjentów, u których nastąpił późniejszy rozwój odrzucania komórkowego była większa lub równa wartości progowej, która była diagnostyczna w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (ryc. S2D w dodatkowym dodatku).
Retrospektywna trajektoria sygnatury diagnostycznej
Rysunek 4. Rysunek 4. Retrospektywna trajektoria sygnatury diagnostycznej. Średnia retrospektywna trajektoria w obrębie osoby z sygnatury diagnostycznej (tj. Trajektoria w funkcji czasu przed biopsją) w próbkach moczu uzyskanych podczas biopsji lub przed nią, które przeszły kontrolę jakości, jest przedstawiona dla 38 pacjentów z pierwszymi wynikami biopsji ostre odrzucenie komórkowe (201 próbek moczu) (panel A) i grupa 113 pacjentów z próbkami bez odrzucenia (833 próbki moczu) (panel B). Uwzględniono jedynie próbki uzyskane w ciągu pierwszych 400 dni po transplantacji. Podpis diagnostyczny pozostawał względnie płaski i znacznie poniżej progu -1.213, który był diagnostyczny w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego w ciągu 270 dni przed biopsją w grupie pacjentów, u których nie stwierdzono odrzucenia (panel C). Istniała znacząca różnica w trajektoriach między dwiema grupami, z wyraźnym wzrostem sygnatury diagnostycznej podczas 20-dniowego okresu przed pierwszą próbą wykazującą ostre odrzucenie komórkowe (P <0,001) (panel D). Wartości osi y są wartościami podpisów diagnostycznych bez wewnętrznych jednostek miary; zostały obliczone z równania logistyczno-regresyjnego (-6.1487 + 0,8534 log10 [CD3. / 18S] + 0,6376 log10 [IP-10 / 18S] + 1,6464 log10 [18S]) w następujący sposób. Absolutne poziomy mRNA CD3., mRNA IP-10 i rRNA 18S w komórkach z każdej próbki moczu zmierzono za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy, przy czym jednostkami miary są kopie na mikrogram całkowitego RNA dla każdej miary mRNA i kopii ( X 10-6) na mikrogram całkowitego RNA dla 18S rRNA. Numery kopii mRNA były 18S znormalizowane przez podzielenie liczby kopii mRNA przez liczbę kopii 18R rRNA w tej samej próbce, a stosunek transformacji log10. We wszystkich panelach czarne linie wskazują trajektorię, kolorowe paski 95% przedziału ufności, a czerwone linie próg diagnostyczny.
Na rycinie 4 przedstawiono trajektorie retrospektywnej sygnatury diagnostycznej (tj. Trajektorie sygnatury w funkcji czasu przed biopsją), z 95-procentowymi przedziałami ufności, dla grupy pacjentów z próbkami z biopsji ostre odrzucenie komórkowe (Figura 4A) i grupa z próbkami bez odrzucenia (Figura 4B)
[więcej w: sinupret skład, luteina dopochwowa ulotka, rak płaskonabłonkowy rogowaciejący ]

Tags: , ,

No Responses to “Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 10”

  1. Mikołaj says:

    rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

  2. Kornelia says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe poznań[...]

  3. Vagabond Warrior says:

    Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: luteina dopochwowa ulotka rak płaskonabłonkowy rogowaciejący sinupret skład