Przedmiotowo, jako pierwszy objaw stwierdza sie przyspieszenie czynnosci i serca oraz powiekszenie bezwzglednego stlumienia sercowego w prawo

Przedmiotowo, jako pierwszy objaw stwierdza się przyśpieszenie czynności i serca oraz powiększenie bezwzględnego stłumienia sercowego w prawo. Przyśpieszenie może być różnego stopnia. Stwierdzić je można nawet w zupełnym spokoju chorego. Cechujące jest to, że podczas niedużych już wysiłków fizycznych oraz wzruszeń czynność serca przyśpiesza się w stopniu o wiele znaczniejszym niż u ludzi zdrowych wtenczas, gdy u osób zdrowych częstość skurczów serca zwiększa się w tych warunkach nieraz tylko o 2-3 skurcze, u chorego dotkniętego przewlekłą niewydolnością pochodzenia sercowego, czynność serca niejednokrotnie przyśpiesza się o 10-20 i więcej skurczów na minutę. Do wczesnych objawów przedmiotowych należy wzrost wagi ciała, zależny od zatrzymania wody w tkankach ustroju. W pełni rozwoju przewlekłej niewydolności krążenia wymienione wyżej dolegliwości nasilają się. Duszność zwiększa się, aż wreszcie chory może odczuwać brak t chu nawet w spoczynku i zmuszony jest stale, nawet we śnie, siedzieć lub półsiedzieć (orthopnoca). Tętno początkowo jest zwykle miarowe, z czasem jednak może stać się niemiarowe o falach i napięciu niejednakowo wysokich, częstością niekiedy nieodpowiadające liczbie skurczów serca. Rozszerzenie prawej połowy serca początkowo jest nieznaczne w dalszym zaś okresie objawia się nie tylko już wyraźnym powiększeniem bezwzględnego stłumienia sercowego w prawo, ale i tętnieniem dołka sercowego, zwłaszcza, gdy chory leży na prawym boku. [przypisy: usg rzeszów prywatnie, tabela naświetlań, krążenie małe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krążenie małe tabela naświetlań usg rzeszów prywatnie