Przewleka niewydolnosc krazenia lewokomorowa

Przewleka niewydolność krążenia lewokomorowa. Przewlekła niewydolność krążenia pochodzenia sercowego. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności krążenia nie jest jednolity. Zależy to od różnorodności czynników przyczynowych w poszczególnych przypadkach, od niejednakowego ugrupowania się i niejednakowej siły tych czynników, od stopnia zaburzenia procesów biochemicznych zarówno w sercu, jak i w ogóle w ustroju, od warunków konstytucyjnych, które układają się w różnych ustrojach niejednakowo itd. Pomimo różnorodności obrazów oraz czynników przyczynowych, można odróżniać schematycznie ze względów praktycznych 2 zasadnicze typy przewlekłej niewydolności krążenia, mianowicie: 1) niewydolność z przeważającym udziałem w obrazie chorobowym serca 2) niewydolność pochodzenia pozasercowego z udziałem krążenia obwodowego w szerokim znaczeniu tego słowa. W typie pierwszym można odróżniać niewydolność krążenia na tle osłabienia lewe j komory, prawej komory i obu komór. Pojęcia niewydolności krążenia nie należy utożsamiać z uszkodzeniem mięśnia sercowego organicznym lub czynnościowym. Stan cechujący się np. wyraźnym tętnem naprzemiennym świadczy o ciężkich zmianach mięśnia sercowego. Również u chorego z migotaniem przedsionków lub z zupełnym rozkojarzeniem (tzw. blokiem) serca mamy nieraz bardzo poważne zmiany organiczne w mięśniu sercowym albo w drogach przewodzących, a jednak ci chorzy mogą przez dłuższy czas nie podpadać niewydolności krążenia, wskutek wyrównawczego współdziałania mechanizmu regulującego. [podobne: krążenie małe, stomia pielęgnacja, tu krążenie małe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: krążenie małe stomia pielęgnacja tu vesicae urinariae