Posts Tagged ‘czar dent białystok’

sprawa w zlosliwej postaci nadcisnienia

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

utrzymanie prawidlowego stanu krazenia

Monday, September 9th, 2019

Zwrócono też uwag, że jedni chorzy na serce mogą przez dłuższy czas być zdolni do większej pracy fizycznej, pomimo że mają dużą wątrobę przekrwioną u innych zaś najmniejszy nawet wysiłek wiedzie do niewydolności krążenia, że u jednych dość wcześnie pojawiają się obrzęki, u innych natomiast wybitna sinica itd. Wszystkie te spostrzeżenia doprowadziły do wniosku, że prócz serca istnieją w ustroju jeszcze inne czynniki, które biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu krążenia. Pomimo dalszych zdobyczy, które rzuciły światło na doniosłą rolę w regulowaniu krążenia obwodowych części narządu krążenia ze zbiornikami krwi włącznie i na harmonijną współpracę serca i pozasercowej części krążenia, teoria mechaniczna niewydolności krążenia okazała się niedostateczna do wytłumaczenia wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia. Na nowe tory skierował naukę o patogenezie przewlekłej niewydolności krążenia Epp inger. Jego zdaniem, pierwotna jej przyczyna leży w znaczny zwolnieniu prądu krwi w małych tętniczkach, naczyniach włoskowatych i żyłkach mięśni obwodowych z pogorszeniem ich ukrwienia wskutek większego wypełnienia krwią jej zbiorników. …read more

Objawy

Saturday, September 7th, 2019

Objawy. Chorzy z przewlekłą niewydolnością krążenia na tle osłabienia lewej komory uskarżają się przede wszystkim na bicie serca podczas niedużych już wysiłków fizycznych, wchodzenia na schody, dłuższej rozmowy, często na uczucie ściskania i nawet bólu w okolicy sercowej, nieraz o charakterze dusznicy bolesnej. Dolegliwości te są początkowo słabe i pojawiają się tylko pod wpływem wysiłków, z czasem wzmagają się i wreszcie stają się stałe. W miarę postępu niewydolności dołącza się duszność, początkowo wysiłkowa. Nieraz jednym z najwcześniejszych objawów niewydolności lewej komory jest dychawica sercowa, której napady występują przeważnie w nocy. …read more

Przez wentylacje plucna rozumie sie ilosc powietrza oddechowego na minute

Friday, September 6th, 2019

Przez wentylację płucną rozumie się ilość powietrza oddechowego na minutę. Tę część tego powietrza, która znajduje się w górnych drogach oddechowych i w głównych oskrzelach nieulegających ugnieceniu, a która nie bierze udziału w przewietrzaniu pęcherzyków płucnych, nazywamy powietrzem szkodliwym. Właściwsza jest nazwa powietrze bezużyteczne, polecana przez Włodzimierza Filińskiego. U ludzi zdrowych ilość powietrza zalegającego, zapasowego i uzupełniającego wynosi średnio po 1500 ml, oddechowego 500 mi, w tym około 140 ml bezużytecznego; pojemność życiowa płuc wynosi średnio 3. 500 ml, wentylacja płucna 4-8 litrów. …read more

Jest to okres biernego przekrwienia w duzym krazeniu plucnym, skojarzonego z czynnym przekrwieniem w malym krazeniu

Friday, September 6th, 2019

Jest to okres biernego przekrwienia w dużym krążeniu płucnym, skojarzonego z czynnym przekrwieniem w małym krążeniu. Dalsze pogorszenie stanu narządu krążenia objawia się zmniejszeniem i rzutu skurczowego, i pojemności minutowej serca, czyli przekrwieniem biernym w dużym i małym krążeniu płucnym. Utrudnienie odpływu krwi żylnej do prawej połowy serca wiedzie do przekrwienia biernego w narządach, zaopatrywanych przez duże krążenie, oraz do obrzęków, których powstawaniu prócz czynników mechanicznych sprzyjają także zmiany, składu chemicznego krwi. Objawy. Początkowe objawy przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory są bardzo niewyraźne i nieraz występują dopiero podczas wysiłków fizycznych. …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 8

Tuesday, September 3rd, 2019

Panele A i B pokazują prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia, odpowiednio, dla wszystkich 85 pacjentów (górne wykresy) i zgodnie ze stanem w odniesieniu do delecji 17p13.1 i 11q22.3 (średnie wykresy) i statusu mutacji IGHV (dolne wykresy). Znaki zaznaczenia oznaczają ocenzurowane dane. Leczenie Ibutynibem promowało trwałe odpowiedzi, niezależnie od dawki. 26-miesięczny szacowany wskaźnik przeżycia wolnego od progresji (ryc. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 5

Monday, September 2nd, 2019

Wyjściowa charakterystyka pacjentów w randomizacji była podobna w obu grupach badawczych (tabela 1). Wentylacja
Rycina 2. Rycina 2. Proporcje pacjentów przechodzących wentylację oscylacyjną o wysokiej częstotliwości (HFOV) podczas pierwszych 30 dni, według badania. …read more

Beyond Bathrooms – Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych osób transpłciowych cd

Sunday, September 1st, 2019

Otwarte pytania obejmują tematy od podstawowej demografii i rozwoju po długotrwałe efekty terapii hormonalnej. Więcej informacji na temat ogólnego stanu zdrowia, a także konkretnych problemów, takich jak ryzyko zachorowania na raka, zdrowie psychiczne, starzenie się, oraz tego, jak najlepiej wspierać młodych ludzi, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z płcią przypisywaną przy urodzeniu. Ta dziedzina wymaga wykwalifikowanych naukowców, funduszy i społeczności osób transpłciowych otwartych na współpracę z naukowcami i udział w badaniach. Badania demograficzne i opisowe skorzystają na włączeniu tożsamości płciowej do badań populacyjnych. Dalszy rozwój metod identyfikacji osób transpłciowych za pomocą ankiet i danych o roszczeniach zwiększyłby tę pracę. …read more

Beyond the Ebola Battle – Wygrywanie wojny przeciwko przyszłym epidemiom

Sunday, September 1st, 2019

Walka o powstrzymanie epidemii eboli w latach 2014-2015 i jej pokonanie została opisana w jaskrawym świetle1-3. Od samego początku, z utrudnioną koordynacją, komunikacją i innymi problemami, od samego początku walczyły zespoły lokalne i międzynarodowe. determinacja, odwaga i ostatecznie rozmieszczenie znacznych zasobów w celu powstrzymania zarażenia i ratowania życia. Mimo to zginęło ponad 11 000 osób, a lokalne gospodarki zostały zatrzymane. Bitwa została wygrana, ale przy ogromnych kosztach. …read more

Od pacjenta do pacjenta – udostępnianie danych z badań klinicznych ad

Sunday, September 1st, 2019

Na przykład, Harmonizacja standardów w zakresie pozyskiwania danych klinicznych (CDASH) jest standardowym zestawem danych podstawowych z mniej niż 200 elementami, które można wykorzystać w badaniach klinicznych. Niektórzy naukowcy twierdzą, że nie mogą robić standardów, ponieważ są zbyt drogie – powiedział Kush. Tak, kosztowne i czasochłonne jest umieszczenie danych w znormalizowanym formacie na zapleczu projektu, ale pomyśl o wartości stosowania standardów z góry . Ale nawet w świecie, w którym wszyscy używają standardowych zestawów jako punktu wyjścia, wszystkie próby zawierają znacznie więcej danych niż standardowy zestaw danych podstawowych. Powstaje zatem pytanie, czy można pracować nad tymi zbiorami danych bez szczegółowej wiedzy, którą posiadają pierwotni badacze. …read more