Posts Tagged ‘dzięgiel litwor’

Uszkodzenie elektrotermiczne

Thursday, July 18th, 2019

Uszkodzenie elektrotermiczne. Zależnie od ilości Jednostek Joulea powstają w poszczególnych tkankach uszkodzenia termiczne o różnym nasileniu; szczególnie duży opór duł prądu elektrycznego daje skóra i z tego powodu ulega najczęściej uszkodzeniu. Leczenie nie różni się niczym od oparzeń płomieniem {p. o oparzeniach); w tych przypadkach powstrzymujemy się od wszelkich zabiegów miejscowych dopóki chory znajduje się w stanie wstrząsu. W ocenie rokowania musimy brać stale pod uwagę, że następstwa wypadku zależą nie tyle od rozległości oparzenia skóry jak w oparzeniu zwykłym, ile od obszaru uszkodzenia tkanki: uszkodzeniu mogą ulec także tkanki położone pod skórą, przez które przeszedł prąd (lenny). …read more

Uszkodzenia elektrodynamiczne

Thursday, July 18th, 2019

…read more

W okresie demarkacji powiklaniem, które moze sie wysunac na pierwszy plan, jest niebezpieczenstwo krwotoku

Wednesday, July 17th, 2019

…read more

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony

Monday, July 15th, 2019

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony ponad napiętym pniem nerwu współczulnego; w ten sposób unikniemy przeoczenia zwoju nawet razie jego położenia na dolnej ścianie przepony. Po upływie 2- 3 tygodni robimy operację po przeciwległej stronie ciała. Nie wiadomo dotychczas, dlaczego opisana operacja na układzie współczulnym obniża ciśnienie krwi. Zrozumiałe jest oczywiście, że wyłączenie tak dużego obszaru układu naczyniowego z wpływu ośrodkowego układu nerwowego musi prowadzić do silnych wahań ciśnienia krwi. Ciśnienie krwi – w położeniu pionowym ciała może być, rzecz prosta, większe niż w poziomym (hipotonia ze zmiany położenia). …read more

Nagly spadek cisnienia powoduje oslabienie

Sunday, July 14th, 2019

…read more

Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespól wspólpracowników, zostaly przerwane przez wojne

Sunday, July 14th, 2019

Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespół współpracowników, zostały przerwane przez wojnę. Dotychczasowe wyniki, zachęcające do dalszych badań i pozwalające na pewne wnioski już obecnie. Jak widzimy, przewlekłą niewydolność krążenia cechują w chorobach narządu krążenia liczne zaburzenia dotyczące dynamiki krążenia oraz przebiegu spraw biochemicznych w całym ustroju. Zmiany te, chociaż rzadsze i nie tak znaczne, stwierdza się niekiedy już w okresie wydolności krążenia, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów osłabienia serca ani widocznej niewydolności krążenia, natomiast chorzy często już doznają takich dolegliwości, jak zawroty głowy, zły sen, osłabienie, brak łaknienia i in. Przypadłości te oraz wykryte przez nas dyskretne zaburzenia hemodynamiczne i biochemiczne są zwiastunami grożącej jawnej niewydolności. …read more

Przyczyny, nastepstwa i objawy przewleklej niewydolnosci krazenia na tle oslabienia lewej komory przyczyny

Friday, July 12th, 2019

Przyczyny, następstwa i objawy przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia lewej komory przyczyny. Przewlekłą niewydolność krążenia na tle osłabienia lewej komory spostrzega się przede wszystkim, gdy opory dla pracy lewej komory są zwiększone, więc w przypadku zmian zastawek tętnicy głównej, w stwardnieniu tętnicy głównej oraz tętnic w zakresie nerwu trzewnego, w zapaleniu kłębków nerkowych oraz w pierwotnej ich marskości, w nadciśnieniu tętniczym. Spostrzega ją również w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w stwardnieniu oraz w zakrzepie lewej tętnicy wieńcowej serca, gdy ukrwienie lewej połowy serca słabnie, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych, zwłaszcza w nadtarczyczności, w migotaniu przedsionków wysokiego stopnia itd. Następstwa. Osłabiona lewa komora rozszerza się. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 2

Saturday, July 6th, 2019

Integryna .4.7, 8 glikoproteina na powierzchni komórki, ulegająca różnej ekspresji na krążących limfocytach B i T, oddziałuje z śluzówkową komórką adhezyjną 19 adresata (MAdCAM-1) na naczyniach jelitowych.10,11 Vedolizumab (Millennium Pharmaceuticals), humanizowane przeciwciało monoklonalne który specyficznie rozpoznaje heterodimer .4.7, selektywnie blokuje transport limfocytów jelitowych bez zakłócania transportu do centralnego układu nerwowego.12-15 Cząsteczka poprzednika (MLN02) wykazała dowód koncepcji w badaniu fazy 2..16 Natalizumab, przeciwciało monoklonalne o skuteczności w stwardnienie rozsiane i choroba Leśniowskiego-Crohna hamują integryny .4.1 i .4.7 i są związane z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML), poważną infekcją mózgu. Natalizumab i vedolizumab różnią się tym, że natalizumab blokuje przemyt limfocytów do wielu narządów, w tym do mózgu i jelita. 17,18 Ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo vedolizumabu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Metody
Projekt badania
Ta faza 3, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie składało się z oddzielnych prób indukcyjnych i podtrzymujących i przeprowadzono je w 211 centrach medycznych (w tym 15, w których rejestracja została przerwana) (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykuł na) w 34 krajach od 2008 do 2012. …read more

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 6

Friday, July 5th, 2019

Odpowiednie szacunki wskaźników remisji w 52. tygodniu dla najbardziej skutecznego reżimu vedolizumabu w próbie leczenia podtrzymującego wyniosły 30% i 50%. Planowana rekrutacja 375 pacjentów w badaniu z zastosowaniem terapii indukcyjnej i 372 pacjentów w badaniu z zastosowaniem terapii podtrzymującej zapewniło co najmniej 90% moc wykrycia różnic z błędem alfa 5% .5,16 Wyniki
Randomizacja i podstawowe cechy
Tabela 1. Tabela 1. …read more

Zdrowie jako sprawa rodzinna ad

Thursday, July 4th, 2019

Ich jakość życia jest zmniejszona, 2 i wzrasta ryzyko śmierci Obraz jest bardziej złożony, niż sugeruje to ponure podsumowanie. Opiekunowie również znajdują wypełnienie i cel w swoich obowiązkach. Pacjenci odnoszą korzyści z zaangażowania opiekunów rodzinnych, ciągłości ich opieki oraz zaufania i emocjonalnej więzi, jaką dzielą się z opiekunami. Efekty mogą być dwukierunkowe: zdrowie pacjenta wpływa na opiekuna, a samopoczucie opiekuna wpływa na zdrowie pacjenta. Pełny obraz choroby jest zatem mieszaniną szczepów i radości z chorób i opieki, doświadczanych przez pacjenta i opiekuna. …read more