Posts Tagged ‘krem neutrogena’

KIŁA PĘCHERZA MOCZOWEGO (LUES VESICAE URINARIAE)

Monday, September 16th, 2019

Przez kiłę pęcherza moczowego rozumie się chorobę cechującą się zmianami kiłowymi w błonie śluzowej pęcherza. Miano to nie obejmuje zatem zaburzeń wyłącznie czynnościowych pęcherza moczowego, tak częstych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, powstających wsku- tek zakażenia kiłowego. Kiła pęcherza moczowego jest chorobą rzadką i często przeoczaną, gdyż przebiega nieraz bez dolegliwości lub z bardzo nieznacznymi przypadłościami i wtedy uchodzi łatwo za nieżyt pęcherza moczowego. Anatomia patologiczna. Kiła pęcherza moczowego zdarza się najczęściej w okresie trzeciorzędnym kiły, rzadziej w drugorzędnym. …read more