Posts Tagged ‘mineta wikipedia’

Jest to okres biernego przekrwienia w duzym krazeniu plucnym, skojarzonego z czynnym przekrwieniem w malym krazeniu

Friday, September 6th, 2019

Jest to okres biernego przekrwienia w dużym krążeniu płucnym, skojarzonego z czynnym przekrwieniem w małym krążeniu. Dalsze pogorszenie stanu narządu krążenia objawia się zmniejszeniem i rzutu skurczowego, i pojemności minutowej serca, czyli przekrwieniem biernym w dużym i małym krążeniu płucnym. Utrudnienie odpływu krwi żylnej do prawej połowy serca wiedzie do przekrwienia biernego w narządach, zaopatrywanych przez duże krążenie, oraz do obrzęków, których powstawaniu prócz czynników mechanicznych sprzyjają także zmiany, składu chemicznego krwi. Objawy. Początkowe objawy przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory są bardzo niewyraźne i nieraz występują dopiero podczas wysiłków fizycznych. …read more

Zaleznie od oslabienia prawej komory pojawiaja sie lub nasilaja sie obrzeki i dolaczaja sie wyrazne objawy biernego przekrwienia w róznych narzadach

Thursday, September 5th, 2019

Zależnie od osłabienia prawej komory pojawiają się lub nasilają się obrzęki i dołączają się wyraźne objawy biernego przekrwienia w różnych narządach. Objawy obrzękowo przekrwienne występują u różnych chorych w niejednakowym stopniu w różnych częściach dużego krążenia, zależnie od właściwości ustroju dziedzicznych i wrodzonych oraz od usposobienia, nabytego przez choroby itd. Schematycznie można odróżnić pod tym względem trzy zasadnicze typy, mianowicie: 1) typ z przeważaniem obrzęków 2) typ cechujący się przede wszystkim objawami biernego przekrwienia w zakresie jamy brzusznej 3) typ z objawami przekrwienia biernego w odcinku płucno-opłucnym dużego krążenia. Najczęściej z tych typów spotyka się pierwszy. Większe zatrzymywanie się wody w tkankach ustroju objawia się najczęściej obrzękami tkanki podskórnej. …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej

Wednesday, September 4th, 2019

Leczenie nawrotowej przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL) spowodowało kilka trwałych remisji. Kinaza tyrozynowa Brutona (BTK), niezbędny składnik sygnalizacji receptora komórek B, pośredniczy w interakcji z mikrośrodowiskiem nowotworu i promuje przeżycie i proliferację komórek PBL. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie fazy 1b-2 w celu oceny bezpieczeństwa, skuteczności, farmakokinetyki i farmakodynamiki ibrutinibu (PCI-32765), pierwszego w klasie doustnego inhibitora kowalencyjnego BTK przeznaczonego do leczenia nowotworów z komórek B, w pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie PBL lub małym chłoniakiem limfatycznym. W sumie 85 pacjentów, z których większość uważano za pacjentów z wysokim ryzykiem, otrzymywało doustnie ibrutinib raz dziennie; 51 otrzymywało 420 mg, a 34 otrzymywało 840 mg. …read more

Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 2

Tuesday, September 3rd, 2019

Coraz częstsze stosowanie HFOV w przypadku braku dobrych dowodów na skuteczność doprowadziło National Institute for Health Research w Wielkiej Brytanii do zlecenia badania w celu określenia skuteczności HFOV jako leczenia ARDS. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę HFOV w porównaniu z konwencjonalną wentylacją mechaniczną. Pacjenci byli rekrutowani z oddziałów intensywnej terapii dorosłych (ICU) w 12 szpitalach uniwersyteckich, 4 szpitalach powiązanych z uniwersytetami i 13 szpitalach rejonowych w Anglii, Walii i Szkocji. Trzy szpitale miały wcześniejsze doświadczenia z HFOV przy użyciu respiratorów SensorMedics 3100B (CareFusion), a pozostałe miały ograniczone doświadczenie (w 6 szpitalach) lub brak doświadczenia (w 20 szpitalach) z HFOV. …read more

Beyond Bathrooms – Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych osób transpłciowych

Sunday, September 1st, 2019

Być może trzeba będzie wrócić do epoki rasowej desegregacji amerykańskich łazienek, aby znaleźć czas, w którym toalety są tak bardzo uważne. Ostatnio kilka państw debatowało lub przyjmowało ustawodawstwo nakazujące ludziom korzystanie z publicznej toalety odpowiadającej ich płci jako zidentyfikowane przy urodzeniu lub stwierdzone na akcie urodzenia danej osoby . 1.2 Niektórzy zwolennicy tych praw skupili się na lęku, że mężczyźni prześladowcy będą twierdzić, że są kobietami transpłciowymi, aby prześladować dziewczęta i kobiety w toaletach. Inni wyrażali witriol i wstręt do osób transpłciowych, opisując je jako seksualnych drapieżców , podglądaczy i pedofilów . Chociaż osoby transpłciowe zostały scharakteryzowane jako niebezpieczne, to osoby transpłciowe są na ogół ofiarami słownego nękania i fizyczne ataki podczas korzystania z publicznych łazienek. …read more

Medycyna, monopol i państwo premodernistyczne – wczesne badania kliniczne cd

Sunday, September 1st, 2019

Szpitale niekoniecznie były jednak zainteresowane współpracą z ambitnymi przedsiębiorcami medycznymi, a Helvétius spotkał się z oporem ze strony dyrektora duchowego i sióstr karmiących, gdy próbował usunąć czterech mężczyzn z Hôtel-Dieu, aby wyizolować i lepiej nadzorować proces w prywatnym gabinecie. rezydencja. Zwrócił się do swoich królewskich mecenasów, aby przyspieszyć sprawy, i nakazali szpitalowi, by przyjął życzenia króla i zastosował się do Helvétiusa. Proces zakończył się sukcesem, a w 1688 r. Helvétius uzyskał prawny monopol na produkcję i sprzedaż swojego narkotyku.5 Podobne wysiłki podjęte przez wojsko podjęto w Świętym Cesarstwie Rzymskim, a angielska marynarka wojenna przetestowała w XVIII wieku remedie na szkorbut. …read more

Od pacjenta do pacjenta – udostępnianie danych z badań klinicznych

Sunday, September 1st, 2019

Jak możemy przejść od opublikowanych artykułów do rozwiązań dla dzieci. – zapytał Jumbe N. L ntshotsholé ( Shasha ). Jumbe, starszy oficer programowy w Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przemawiał na niedawnym interdyscyplinarnym spotkaniu na temat przyszłości wymiany danych z badań klinicznych, który został zwołany przez Centrum Badań i Rozwoju Regionalnego (MRCT) Brigham i Szpitala dla Kobiet. Uniwersytet Harvarda i Wellcome Trust. …read more

Lepsze liczenie – granice i przyszłość rekompensat za jakość ad

Sunday, September 1st, 2019

Jak więc wytyczyć ścieżkę do przodu. Po pierwsze, możemy zmierzyć, co jest ważne dla pacjentów. Im bardziej zbliżamy się do pomiaru wartości – wyniki skoncentrowane na pacjencie podzielone przez koszty ich wytworzenia – bardziej racjonalny i wydajny rynek opieki zdrowotnej, który stworzymy2. Stan funkcjonalny, dni wolne od depresji i całkowite koszty zarządzania stanem są doskonałymi wskaźnikami wartości. Organizacje takie jak Międzynarodowe Konsorcjum ds. …read more

Lepsze liczenie – granice i przyszłość rekompensat za jakość

Sunday, September 1st, 2019

Lekarz z naszej grupy medycznej niedawno złożył skargę na oparty na jakości składnik wynagrodzenia: Spędziłem 2 1/2 godziny ostatniej nocy patrząc na moje oświadczenie o odszkodowaniu, a znalazłem 12 pacjentów, których nie powinno się uwzględnić [na mojej liście ], Lamentował. Mało brakowało mu progu wypłaty i był przekonany, że jego zarejestrowana jakość wykonania była niedokładna. Takie odczucia są nowością dla Swedish Medical Group, mieszczącej się w Seattle grupy wielospecjalistycznej z 1200 dostawcami, która jest częścią Providence St. Joseph Health. W 2015 r. …read more

Powstanie Randomizowanego, Kontrolowanego Trialu cd

Sunday, September 1st, 2019

Ponownie Finlandia odnotowała niedociągnięcia w programach alokacji alternatywnej, wskazując w sposób sprzyjający na powszechne obawy etyczne w przypuszczeniu, że nieświadoma selekcja ze strony autorów odegrała ważną rolę w włączeniu najbiedniejszych podmiotów do grupy osób otrzymujących serum (1941a). , 1941b). Takie problemy metodologiczne spotkały się z brytyjskim epidemiologiem-statystykiem Austinem Bradfordem Hillem, który zaznajomił się z ograniczeniami alokacji alternatywnej podczas oceny serii badań MRC antyserokokowych surowic odpornościowych we wczesnych latach trzydziestych. Zanim opracował ocenę MRP dotyczącą streptomycyny na gruźlicę w latach 40. XX w., Hill był wystarczająco zaniepokojony zdolnością badaczy do wykrycia (a tym samym oszustwa) systemów przydziałów, które, próbując sfrustrować takie wysiłki, zastąpił alternatywną alokację ukryta randomizacja pacjentów do grup terapeutycznych lub kontrolnych.5 Oszołomienie naukowców do zadań pacjentów, jeśli w ogóle możliwe, wkrótce towarzyszyło ukrytej przypadkowej alokacji w pojawiającej się definicji idealnego badania, w którym wyeliminowano uprzedzenia. …read more