Posts Tagged ‘theoleskaaa instagram’

Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 7

Sunday, September 1st, 2019

Spośród 521 pacjentów w kohorcie 2, którzy otrzymywali vedolizumab w otwartej postaci, 231 miało odpowiedź kliniczną (44,3%), 100 wykazywało remisję kliniczną (19,2%), a 191 – gojenie śluzówkowe (36,7%). Wyniki w Trial of Maintenance Therapy
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pomiarów w próbie terapii podtrzymującej. …read more

Przemyślenie życia i śmierci: upadek naszej tradycyjnej etyki

Sunday, September 1st, 2019

Filozofowie, notorycznie, są bardzo naładowani kością słoniową. Jednym z filozofów, który nigdy nie pasował do tej formy, jest australijski Peter Singer. Rzeczywiście, prawdopodobnie miał większą popularność wśród czytelników niż jakikolwiek zawodowy filozof od czasów Bertranda Russella i więcej sukcesów w dokonywaniu zmian w akceptowalnym zachowaniu. Co ciekawe, wokalista jest zwolennikiem teorii moralnej podobnej do teorii Russella, bardzo nowoczesnej, zachodniej, demokratycznej (a niektórzy powiedzieliby bardzo brytyjską) o utilitaryzmie. Utylitarna teoria moralna jest filozoficznym odpowiednikiem wyników badań w medycynie; zakłada, że to konsekwencje się liczą, a sukces (lub porażka) jest głównym wyznacznikiem wartości. …read more