Posts Tagged ‘xerima’

Wagner i Keith podzielili chorych z nadcisnieniem na grupy

Wednesday, September 11th, 2019

Dobrą ocenę przypuszczalnego dobrego czy złego wyniku zamierzonej operacji daje badanie odczynu opadania krwinek po wykonaniu blokady. przykręgowej lub blokady nerwu trzewnego, jak również wynik stosowania środków działających silnie sympatykolitycznie jak dibenaminy (W. Brunner). Wagner i Keith podzielili chorych z nadciśnieniem na grup. Takats i jego współpracownicy zmienili nieco ten podział uwzględniając tylko 3 grupy: Grupa 1: a) chorzy ponad 40 lat życia bez zmian na dnie oka z ciśnieniem skurczowym 150 – 200 mm, rozkurczowym – 100 – 140 mm, b) chorzy ponad 40 lat życia ze zmianami na dnie oka, z obniżeniem wydolności serca i nerek, których ciśnienie rozkurczowe spada po podaniu środka nasennego do 100 mm. …read more

Wycinamy równiez nerw miedzyzebrowy i tetnice miedzyzebrowa

Tuesday, September 10th, 2019

Ze względu na możliwość uszkodzenia opłucnej najlepiej wykonać operację Smithwieka w znieczuleniu dotchawiczym. Najpierw usuwamy żebro 12 z cięcia, które zaczyna się z tyłu o 5 cm od linii środkowej ciała , i biegnie wzdłuż żebra. Wycinamy również nerw międzyżebrowy i tętnicę międzyżebrową, oszczędzamy natomiast inne nerwy (nn. iliohypogastricus et ilioinguinalis). Jeżeli wytniemy jeszcze odcinek długości około 5 cm żebra 11 poczynając od linii przykręgowej, nie będziemy z reguły zmuszeni do otwarcia przepony. …read more

Nerke ujmujemy przez plat wilgotnej gazy i sciagamy w dól oraz ku stronie przysrodkowej

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Byc moze, ze i rozrost tkanki lacznej w narzadach w chorobach narzadu krazenia w okresie dlugotrwalego przekrwienia biernego zalezy takze od dzialania tych czynników

Sunday, September 8th, 2019

Być może, że i rozrost tkanki łącznej w narządach w chorobach narządu krążenia w okresie długotrwałego przekrwienia biernego zależy także od działania tych czynników. Przekonaliśmy się również, że surowica krwi w przewlekłej niewydolności krążenia w toku choroby narządu krążenia zawiera składniki, które przyśpieszają hydrolizę białek krwi oraz zmieniają ich zdolność wiązania zasad. Wpływ ten stwierdza się czasami już w· okresie wydolności krążenia, świadcząc o niewydolności utajonej. Wobec tych faktów zradza się myśl, czy te składniki nie są przyczyną zmian w ustroju cechujących niewydolność utajoną oraz przechodzenia jej w dalszym przebiegu w niewydolność jawną. Dalsze badania wyjaśnią, być może, co to są za składniki, i przez to pogłębią nasze wiadomości o wywodzie chorobowym przewlekłej niewydolności krążenia. …read more

Przewleka niewydolnosc krazenia lewokomorowa

Sunday, September 8th, 2019

Przewleka niewydolność krążenia lewokomorowa. Przewlekła niewydolność krążenia pochodzenia sercowego. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności krążenia nie jest jednolity. Zależy to od różnorodności czynników przyczynowych w poszczególnych przypadkach, od niejednakowego ugrupowania się i niejednakowej siły tych czynników, od stopnia zaburzenia procesów biochemicznych zarówno w sercu, jak i w ogóle w ustroju, od warunków konstytucyjnych, które układają się w różnych ustrojach niejednakowo itd. Pomimo różnorodności obrazów oraz czynników przyczynowych, można odróżniać schematycznie ze względów praktycznych 2 zasadnicze typy przewlekłej niewydolności krążenia, mianowicie: 1) niewydolność z przeważającym udziałem w obrazie chorobowym serca 2) niewydolność pochodzenia pozasercowego z udziałem krążenia obwodowego w szerokim znaczeniu tego słowa. …read more

Jezeli przy tym prawa komora zachowa zdolnosc wtlaczania duzej ilosci krwi do tetnicy plucnej

Saturday, September 7th, 2019

Jeżeli przy tym prawa komora zachowa zdolność wtłaczania dużej ilości krwi do tętnicy płucnej, to szybko się rozwinie obrzęk płuc wśród objawów silnej duszności i kaszlu z pienistą plwociną. Obrzęk płuc świadczy tu o dobrej pracy prawej komory przy osłabieniu siły lewej komory. Może on zresztą powstać i bez względu na natężenie pracy prawej komory, jeżeli naczynia płucne staną się bardziej przepuszczalne wskutek uszkodzenia ich ścian (Lubarscli i inni). Jeżeli obrzęk płuc w przewlekłej niewydolności na tle osłabienia lewej komory nie jest tak częsty, tłumaczy się to tym, że jednocześnie z obniżeniem rzutu skurczowego lewej komory zwykle zmniejsza się czynne przekrwienie w małym krążeniu, bo prawa komora otrzymuje odpowiednio mniej krwi. Z dalszym wzrastaniem niewydolności lewej komory bierne przekrwienie w małym krążeniu coraz bardziej wzrasta i zaczyna słabnąć także prawa komora. …read more

Przedmiotowo, jako pierwszy objaw stwierdza sie przyspieszenie czynnosci i serca oraz powiekszenie bezwzglednego stlumienia sercowego w prawo

Friday, September 6th, 2019

Przedmiotowo, jako pierwszy objaw stwierdza się przyśpieszenie czynności i serca oraz powiększenie bezwzględnego stłumienia sercowego w prawo. Przyśpieszenie może być różnego stopnia. Stwierdzić je można nawet w zupełnym spokoju chorego. Cechujące jest to, że podczas niedużych już wysiłków fizycznych oraz wzruszeń czynność serca przyśpiesza się w stopniu o wiele znaczniejszym niż u ludzi zdrowych wtenczas, gdy u osób zdrowych częstość skurczów serca zwiększa się w tych warunkach nieraz tylko o 2-3 skurcze, u chorego dotkniętego przewlekłą niewydolnością pochodzenia sercowego, czynność serca niejednokrotnie przyśpiesza się o 10-20 i więcej skurczów na minutę. Do wczesnych objawów przedmiotowych należy wzrost wagi ciała, zależny od zatrzymania wody w tkankach ustroju. …read more

Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 11

Thursday, September 5th, 2019

Istniała znacząca różnica między trajektoriami dla obu grup, z podpisem pozostającym płaskim i znacznie poniżej progu diagnostycznego podczas 270 dni poprzedzających biopsję w grupie z próbkami nie wykazującymi odrzucenia, podczas gdy wyraźny wzrost zaobserwowano w sygnaturze diagnostycznej podczas 20-dniowego okresu prowadzącego do pierwszej próbki wykazującej ostre odrzucenie komórkowe (Figura 4C i 4D) (P <0,001). Dodatkowe funkcje podpisu diagnostycznego
W przypadku próbek moczu dopasowanych do próbek pobranych z biopsji wykazujących ostre odrzucenie komórkowe porównywano z próbkami moczu dopasowanymi do próbek pobranych z biopsji wykazujących graniczne zmiany, odrzucenie za pośrednictwem przeciwciał lub przewlekłą nefropatię allograftową, sygnatura była diagnostyczna w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego z 71% specyficznością (95% CI, od 55 do 87) i 79% czułości (95% CI, 67 do 91) (AUC, 0,78, 95% CI, 0,68 do 0,89, P <0,001). Podpis był diagnostyczny u pacjentów, którzy przeszli biopsję z tego samego powodu, jak również u osób, u których wykonano biopsje z nadzoru i podobnie diagnozowano w miejscach przeszczepów (interakcja miejsce po podpisie nie była istotna, P = 0,30). Wynik sygnatury diagnostycznej zmniejszył się po terapii przeciwreceptorowej w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (P = 0,05), ale nie był związany z oceną Banffa w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego (p = 0,83) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). …read more

Kierowanie BTK na Ibrutynib w przewlekłej białaczce limfatycznej AD 8

Tuesday, September 3rd, 2019

Panele A i B pokazują prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia, odpowiednio, dla wszystkich 85 pacjentów (górne wykresy) i zgodnie ze stanem w odniesieniu do delecji 17p13.1 i 11q22.3 (średnie wykresy) i statusu mutacji IGHV (dolne wykresy). Znaki zaznaczenia oznaczają ocenzurowane dane. Leczenie Ibutynibem promowało trwałe odpowiedzi, niezależnie od dawki. 26-miesięczny szacowany wskaźnik przeżycia wolnego od progresji (ryc. …read more

Udostępnianie danych i uczenie indukcyjne – w kierunku zdrowego porodu, wzrostu i rozwoju ad

Sunday, September 1st, 2019

Ograniczenie to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że istnieje wiele bezpośrednich, ponadprogowych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Jednak ten punkt ciężkości przyczynia się do tego, że jesteśmy wielokrotnie schwytani na równi z chorobami, które mogą się zadławić przez dziesięciolecia, zanim przekształcą się w epidemie lub epidemie. Proces gromadzenia, dzielenia się i analizowania danych wysokiej jakości pozwala nam sprawić, że pozornie niewidzialne wzorce stają się widoczne poprzez szybsze obniżanie progu przewidywania znanych zagrożeń dla zdrowia (np. Wirusa Ebola) lub reagowanie na rosnące zagrożenia (np. Wirus Zika). …read more