utrzymanie prawidlowego stanu krazenia

Zwrócono też uwag, że jedni chorzy na serce mogą przez dłuższy czas być zdolni do większej pracy fizycznej, pomimo że mają dużą wątrobę przekrwioną u innych zaś najmniejszy nawet wysiłek wiedzie do niewydolności krążenia, że u jednych dość wcześnie pojawiają się obrzęki, u innych natomiast wybitna sinica itd. Wszystkie te spostrzeżenia doprowadziły do wniosku, że prócz serca istnieją w ustroju jeszcze inne czynniki, które biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu krążenia. Pomimo dalszych zdobyczy, które rzuciły światło na doniosłą rolę w regulowaniu krążenia obwodowych części narządu krążenia ze zbiornikami krwi włącznie i na harmonijną współpracę serca i pozasercowej części krążenia, teoria mechaniczna niewydolności krążenia okazała się niedostateczna do wytłumaczenia wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia. Na nowe tory skierował naukę o patogenezie przewlekłej niewydolności krążenia Epp inger. Jego zdaniem, pierwotna jej przyczyna leży w znaczny zwolnieniu prądu krwi w małych tętniczkach, naczyniach włoskowatych i żyłkach mięśni obwodowych z pogorszeniem ich ukrwienia wskutek większego wypełnienia krwią jej zbiorników. Pociąga to za sobą pogorszenie przemiany materii w mięśniach obwodowych. Gdy u osób zdrowych kwas mlekowy, powstający w mięśniach, spala się w bardzo małej tylko ilości, natomiast przeważna jego część ulega przemianie zwrotnej w glikogen, to tutaj kwas mlekowy gromadzi się w dużej ilości w mięśniach, a stąd przenika do cieczy ustrojowych i do krwi, nie przemieniając się na glikogen. [przypisy: choroba dercuma, laminowanie włosów przepis, chondropatia rzepki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chondropatia rzepki choroba dercuma laminowanie włosów przepis