Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 2

Integryna .4.7, 8 glikoproteina na powierzchni komórki, ulegająca różnej ekspresji na krążących limfocytach B i T, oddziałuje z śluzówkową komórką adhezyjną 19 adresata (MAdCAM-1) na naczyniach jelitowych.10,11 Vedolizumab (Millennium Pharmaceuticals), humanizowane przeciwciało monoklonalne który specyficznie rozpoznaje heterodimer .4.7, selektywnie blokuje transport limfocytów jelitowych bez zakłócania transportu do centralnego układu nerwowego.12-15 Cząsteczka poprzednika (MLN02) wykazała dowód koncepcji w badaniu fazy 2..16 Natalizumab, przeciwciało monoklonalne o skuteczności w stwardnienie rozsiane i choroba Leśniowskiego-Crohna hamują integryny .4.1 i .4.7 i są związane z postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią (PML), poważną infekcją mózgu. Natalizumab i vedolizumab różnią się tym, że natalizumab blokuje przemyt limfocytów do wielu narządów, w tym do mózgu i jelita. 17,18 Ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo vedolizumabu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Metody
Projekt badania
Ta faza 3, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie składało się z oddzielnych prób indukcyjnych i podtrzymujących i przeprowadzono je w 211 centrach medycznych (w tym 15, w których rejestracja została przerwana) (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełnym tekstem tego artykuł na) w 34 krajach od 2008 do 2012. Protokół został zatwierdzony przez komisję ds. przeglądu badań w każdym ośrodku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Badanie zostało przeprowadzone i zgłoszone zgodnie z protokołem, dostępnym pod adresem.
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku od 18 do 80 lat i mieli aktywne wrzodziejące zapalenie jelita grubego, określone jako klinika Mayo 19,20 (zakres od 0 do 12, z wyższymi wynikami wskazującymi bardziej aktywną chorobę) od 6 do 12, z co najmniej metrycznym podskorem sigmoidoskopowym 2 i choroba, która rozwinęła się o 15 cm lub więcej z brzegu odbytu. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym była dokumentacja nieudanego wcześniejszego leczenia (tj. Braku odpowiedzi lub niedopuszczalnych działań niepożądanych) z jednym lub więcej glikokortykosteroidami, lekami immunosupresyjnymi (tj. Azatiopryną i 6-merkaptopuryną) lub antagonistami TNF (Tabela S1 w dodatkowym dodatku) . Uczestnicy mogli kontynuować przyjmowanie mesalaminy, do 30 mg prednizonu (lub jego odpowiednika) dziennie, lub środków immunosupresyjnych w stabilnych dawkach. Leczenie doodbytnicze za pomocą mesalaminy lub glukokortykoidów przerwano na 2 tygodnie przed badaniem przesiewowym. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli otrzymali antagonistów TNF w ciągu 60 dni przed włączeniem do badania lub cyklosporyną, talidomidem lub badanymi lekami w ciągu 30 dni przed włączeniem do badania lub jeśli wcześniej byli leczeni vedolizumabem, natalizumabem, efalizumabem lub rytuksymabem.
[przypisy: daktarin puder, pyrantelum polpharma, dzięgiel litwor ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 2”

 1. Albert says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

 2. Maciej says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: cellulit[...]

 3. Aleksandra says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 4. Rozalia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gluten[...]

 5. Washer says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 6. Eliza says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabloty wystawiennicze[...]

 7. The Howling Swede says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

Powiązane tematy z artykułem: daktarin puder dzięgiel litwor pyrantelum polpharma