Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 7

Spośród 521 pacjentów w kohorcie 2, którzy otrzymywali vedolizumab w otwartej postaci, 231 miało odpowiedź kliniczną (44,3%), 100 wykazywało remisję kliniczną (19,2%), a 191 – gojenie śluzówkowe (36,7%). Wyniki w Trial of Maintenance Therapy
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pomiarów w próbie terapii podtrzymującej. W 52. tygodniu pacjenci, którzy zostali losowo przydzieleni do dalszego otrzymywania vedolizumabu, byli bardziej skłonni do remisji klinicznej niż ci losowo przydzieleni do zmiany na placebo (51 ze 122 pacjentów otrzymujących vedolizumab co 8 tygodni [41,8%] i 56 z 125 otrzymujących vedolizumab co 4 tygodnie [44,8%] vs. 20 z 126 otrzymujących placebo [15,9%], skorygowana różnica dla vedolizumabu co 8 tygodni vs. placebo, 26,1 punktów procentowych [95% CI, 14,9 do 37,2, P <0,001], skorygowana różnica dla vedolizumabu co 4 tygodnie w porównaniu z placebo, 29,1 punktów procentowych [95% CI, 17,9 do 40,4; P <0,001]) (Tabela 3). Skuteczność była ogólnie spójna w podgrupach demograficznych i podgrupach zdefiniowanych przez wyjściową charakterystykę choroby (rysunek S3 w Dodatku uzupełniającym).
Częstotliwość trwałej odpowiedzi klinicznej, trwała remisja kliniczna, gojenie błony śluzowej i remisja bez stosowania glukokortykoidów była wyższa wśród pacjentów przypisanych do schematów vedolizumabu niż pacjentów przypisanych do grupy placebo. Nie zaobserwowano wyraźnych różnic w skuteczności pomiędzy dwoma schematami vedolizumabu (Tabela 3 i Tabela Jednoczesne leczenie glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi lub wcześniejsze leczenie antagonistami TNF nie miało istotnego wpływu na skuteczność vedolizumabu (rysunek S3 w Dodatku uzupełniającym).
Ryc. 1. Ryc. 1. Wyniki eksploracyjne w próbach wedolizumabu jako terapii indukcyjnej i podtrzymującej. Panel A pokazuje częściową ocenę kliniki Mayo, która mieści się w zakresie od 0 do 9, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej aktywną chorobę. Panel B pokazuje wyniki w kwestionariuszu zapalnym chorób jelit (IBDQ), które wahają się od 0 do 224, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia. Paski w panelach A i B oznaczają błędy standardowe. Panel C pokazuje średnie stężenia kałochrontyny w kale. Paski wskazują zakres międzykwartylowy. Panel D pokazuje medianę zmiany od 6 tygodnia w dawkach równoważnych prednizonowi. Pacjenci otrzymujący placebo podczas próby leczenia podtrzymującego otrzymali dwie dawki vedolizumabu podczas próby terapii indukcyjnej. W przypadku pacjentów, którzy wycofali się wcześnie, ostatnia obserwacja została przeniesiona do przodu (panele A, B [wykres po prawej stronie], C [wykres po prawej stronie] i D).
Pacjenci, którzy otrzymywali vedolizumab, wykazywali większą poprawę w wynikach częściowej oceny Mayo Clinic, ocenie IBDQ, stężeniu kalprotektyny w kale i zastosowaniu glukokortykoidów w porównaniu z pacjentami przypisanymi do grupy placebo (ryc. 1)
[hasła pokrewne: theoleskaaa instagram, pyrantelum polpharma, keratronik ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 7”

 1. Róża says:

  [..] Odniesienie w tekscie do powiększanie ust warszawa[...]

 2. Keystone says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 3. Michał says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dom starców[...]

 4. Murmur says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

Powiązane tematy z artykułem: keratronik pyrantelum polpharma theoleskaaa instagram