Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 8

W analizie post hoc nie stwierdzono wyraźnych różnic w skuteczności pomiędzy dwoma schematami vedolizumabu (rysunek S3C w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane dotyczące co najmniej 5% pacjentów przyjmujących vedolizumab w populacji bezpieczeństwa. Nie zaobserwowano istotnych różnic między badanymi grupami w najczęściej zgłaszanych zdarzeniach niepożądanych (Tabela 4 oraz Tabele S7 i S8 w Dodatku Uzupełniającym). Poważne zakażenia nie były częstsze w przypadku vedolizumabu niż w przypadku placebo. Nie wystąpiły przypadki PML. 66-letni mężczyzna, który otrzymał jedną dawkę vedolizumabu zmarł 14 dni później z powodu ostrego zespołu wieńcowego (patrz Dodatek dodatkowy). Nie stwierdzono istotnych różnic w profilach chemicznych hematologicznych lub surowicy ani wynikach testów czynności wątroby wśród badanych grup. W przeciwieństwie do innych schematów leczenia antyintegrynowego, 27,28 leczenia vedolizumabem nie zwiększało całkowitej liczby limfocytów we krwi obwodowej. Klinicznie istotne reakcje na wlew były nieliczne; trzy przypadki (dwa z wykrywalnymi przeciwciałami antynytolizumabowymi) spowodowały przerwanie leczenia. Nie obserwowano przypadków anafilaksji lub choroby posurowiczej.
Farmakokinetyka i immunogenność
Średnie (. SD) minimalne stężenie vedolizumabu wynosiło 27,9 . 15,5 .g na mililitr (w 654 pacjentach) w 6. tygodniu. W stanie stacjonarnym średnie wartości vedolizumabu wynosiły 11,2 . 7,2 .g na mililitr przy zastosowaniu vedolizumabu co 8 tygodni (u 77 pacjentów) i 38,3 . 24,4 .g na mililitr z vedolizumabem co 4 tygodnie (u 220 pacjentów); oba harmonogramy dawkowania powodowały ponad 95% wysycenia .4.7 limfocytów T CD4 + CD45RO + w krążeniu obwodowym (dane nie przedstawione). Korelacje pomiędzy poziomem leku i odpowiedzią podczas terapii indukcyjnej i terapii podtrzymującej pokazano odpowiednio na rysunkach S4 i S5 w dodatkowym dodatku. Z 620 pacjentów leczonych vedolizumabem z dostępnymi próbkami krwi, 23 (3,7%) miało próbki, które były pozytywne w kierunku przeciwciał skierowanych przeciw vedolizumabowi w dowolnym czasie, a 6 (1,0%) miało próbki, które były uporczywie dodatnie (tj. .2 kolejne pozytywne próbki ) do 52. tygodnia. Jednoczesne leczenie immunosupresyjne wiązało się ze zmniejszoną immunogennością (dane nie przedstawione).
Dyskusja
W tych badaniach vedolizumab był skuteczny w indukowaniu i utrzymywaniu odpowiedzi i remisji u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wszystkie wcześniejsze główne i drugorzędne wyniki w badaniach dotyczących terapii indukcyjnej i podtrzymującej były lepsze u pacjentów leczonych vedolizumabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Wzdłużne oceny częściowej oceny klinicznej Mayo, wyniki IBDQ, stężenia kałowo-papkowinowych w kale oraz stosowanie lub dawka glukokortykoidów dostarczyły dalszych dowodów na korzyść z leczenia
[więcej w: daktarin puder, tu xerima, xerima ]

Tags: , ,

No Responses to “Vedolizumab jako terapia indukcyjna i podtrzymująca w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego AD 8”

 1. The Dude says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Mleko jaglane[...]

 2. Błażej says:

  moje wyniki: tsh 4,400

 3. Tough Nut says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: redukcja zmarszczek[...]

 4. Accidental Genius says:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

Powiązane tematy z artykułem: daktarin puder tu vesicae urinariae xerima