Wywód chorobowy przewleklej niewydolnosci krazenia

Wywód chorobowy przewlekłej niewydolności krążenia. Przez długi czas uważano przewlekłą niewydolność krążenia za skutek zmian organicznych mięśnia sercowego o charakterze zwyrodnienia lub zapalenia albo za. burzeń czynnościowych serca lub zmian w jego układzie nerwowym, serce bowiem uznawano za jedyny silnik, od którego zależy prawidłowe krążenie (teoria mechaniczna). Z czasem przekonano się jednak, że bywają przypadki z bardzo dużymi zmianami organicznymi w mięśniu sercowym, którym nie towarzyszą objawy zaburzenia krążenia, i że na odwrót zdarzają się przypadki niewydolności krążenia bez zmian w mięśniu sercowym oraz przypadki ze zmianami w sercu, lecz o ciśnieniu żylnym wybitnie obniżonym, a więc bez utrudnienia odpływu krwi do serca. Te spostrzeżenia kliniczne zostały potwierdzone doświadczeniami na zwierzętach. Mianowicie po zniszczeniu zastawek tętnicy głównej i następowym zatruciu psów fosforem nie stwierdzono żadnych obj awów niewyrównania, chociaż mięsień sercowy tak silnie wyrodniał, że nie było w nim prawie wcale zdrowych włókien mięsnych. Natomiast zniszczenie zastawek tętnicy głównej z jednoczesnym przecięciem nerwu błędnego wywoływało u psów i kotów zaburzenie krążenia z obrzękiem płuc i przekrwieniem wątroby, pomimo to, że gołym okiem i drobnowidowo stwierdzano w sercu tylko przerost. Przekonano się dalej, że w ciężkiej niewydolności krążenia, powstającej w zwężeniu lewego ujścia żylnego, ciśnienie tętnicze, nawet wtedy, gdy ilość krwi, wyrzucanej przez serce, jest zmniejszona, może utrzymywać się na poziomie prawidłowym i nawet go przekraczać, powracając do poziomu prawidłowego z chwilą ustąpienia niewydolności. [podobne: choroba scheuermanna operacja, usg rzeszów prywatnie, choroba duhringa zdjęcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba duhringa zdjęcia choroba scheuermanna operacja usg rzeszów prywatnie