Zaburzenia poprzedzajace jawna niewydolnosc krazenia, potegujac sie i sumujac sie, moga wreszcie doprowadzic do niewydolnosci dajacej sie wykryc naszymi zwyklymi metodami

Zaburzenia poprzedzające jawną niewydolność krążenia, potęgując się i sumując się, mogą wreszcie doprowadzić do niewydolności dającej się wykryć naszymi zwykłymi metodami. Cechują ją w większości przypadków wyraźne objawy osłabienia mięśnia sercowego. Dalsze poparcie naszego zapatrywania na wywód chorobowy przewlekłej niewydolności krążenia uzyskaliśmy w badaniach wpływu surowicy krwi osób zdrowych oraz dotkniętych chorobą narządu krążenia w okresie wydolności i niewydolności na zachowanie się żywej tkanki poza ustrojem. Mianowicie okazało się, że hodowle in vito fibroblastów sieci 1-3 miesięcznych królików oraz fibroblastów z serca 8-9 dniowych zarodków kur, prowadzone w surowicy chorych w okresie przewlekłej niewydolności krążenia, osiągają w tym samym czasie wzrost o 40 większy od hodowli w surowicy osób ze zdrowym narządem krążenia. Przyśpieszenie wzrostu spostrzega się niekiedy już w okresie wydolności krążeni a, jest jednak najwybitniejsze w wyraźnej niewydolności krążenia. Zatem surowica krwi chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia wywiera pobudzający wpływ na rozrost komórek w hodowli. Można, więc przypuszczać, że i w ustroju ludzkim przerost mięśnia sercowego w chorobach narządu krążenia zależy od działania znajdujących się w surowicy krwi nieznanych nam składników pobudzających rozrost komórek mięsnych serca. [więcej w: choroba duhringa zdjęcia, tu vesicae urinariae, przychodnia na andersa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba duhringa zdjęcia przychodnia na andersa tu vesicae urinariae