Zaburzenia w dzialaniu miesni wewnatrzkrtaniowych

Zaburzenia w działaniu mięśni wewnątrzkrtaniowych mogą być: A. organiczne, B. czynnościowe. A. Zaburzenia organiczne. Mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzone występują niezmiernie rzadko. Nabyte dzielimy na: 1. zaburzenia pochodzenia ośrodkowego, 2. obwodowe i 3. pochodzące ze zmian w samych mięśniach. Zaburzenia czynności mięśni wewnątrzkrtaniowych 1. Zaburzenia pochodzenia ośrodkowego są wywołane przez: 1. postępujące porażenie opuszkowe (paralysis bulb. progressiua), 2. kiłę, 3. jamistość rdzenia (syringomyelia), 4. stwardnienie rozsiane (sclerosis disseminata), 5. krwotoki, 6. zakrzepy tętnicy rdzeniowej. 2. Zaburzenia obwodowe wywołane są przez: a. ucisk na pień nerwu błędnego oraz nerw krtaniowy górny i dolny, b. kiła, c. zapalenie nerwu w toku błonicy, duru, grypy, d. toksyczne uszkodzenia nerwu (arsenem, nikotyną, alkoholem, ołowiem i miedzią), e. urazy. 3. Zaburzenia zależne od uszkodzenia samych mięśni w przebiegu a. chorób zakaźnych (dur, tężec, włośnica), b. gruźlicy, c. nowotworów, d. niedomogi mięśniowej. B. Zaburzenia czynnościowe są: 1. Wrodzona niedomoga głosu (phonasthenia), 2. Znużenie głosowe (pseudo-phonasthenia). 3. Zaburzenia głosu pochodzenia endokrynologicznego, 4. Bezgłos hy (aphonia hy. ). 5. Bezgłos skurczowy (aphonia spastica). Ad 1. [hasła pokrewne: choroba duhringa zdjęcia, tu vesicae urinariae, turnus odchudzający dla dorosłych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba duhringa zdjęcia tu vesicae urinariae turnus odchudzający dla dorosłych