Byc moze, ze i rozrost tkanki lacznej w narzadach w chorobach narzadu krazenia w okresie dlugotrwalego przekrwienia biernego zalezy takze od dzialania tych czynników

Być może, że i rozrost tkanki łącznej w narządach w chorobach narządu krążenia w okresie długotrwałego przekrwienia biernego zależy także od działania tych czynników. Przekonaliśmy się również, że surowica krwi w przewlekłej niewydolności krążenia w toku choroby narządu krążenia zawiera składniki, które przyśpieszają hydrolizę białek krwi oraz zmieniają ich zdolność wiązania zasad. Wpływ ten stwierdza się czasami już w· okresie wydolności krążenia, świadcząc o niewydolności utajonej. Wobec tych faktów zradza się myśl, czy te składniki nie są przyczyną zmian w ustroju cechujących niewydolność utajoną oraz przechodzenia jej w dalszym przebiegu w niewydolność jawną. Dalsze badania wyjaśnią, być może, co to są za składniki, i przez to pogłębią nasze wiadomości o wywodzie chorobowym przewlekłej niewydolności krążenia. Dla zaznaczenia naszego stanowiska co do wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia określenia wyrównanie serca (compensatio cordis) i niewyrównanie serca (decompensatio cordis) zastępuję stale określeniami wydoIność lub wyrównanie krążenia (sujjicientia S. compensatio circulatoria) oraz niewydolność lub niewyrównanie krążenia (insu. fjicientia S. decompensatio circulatoria), jako bardziej odpowiadającymi istocie sprawy. [więcej w: 1000 dni żywienia dziecka, krążenie małe, przychodnia na andersa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka krążenie małe przychodnia na andersa