Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespól wspólpracowników, zostaly przerwane przez wojne

Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespół współpracowników, zostały przerwane przez wojnę. Dotychczasowe wyniki, zachęcające do dalszych badań i pozwalające na pewne wnioski już obecnie. Jak widzimy, przewlekłą niewydolność krążenia cechują w chorobach narządu krążenia liczne zaburzenia dotyczące dynamiki krążenia oraz przebiegu spraw biochemicznych w całym ustroju. Zmiany te, chociaż rzadsze i nie tak znaczne, stwierdza się niekiedy już w okresie wydolności krążenia, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów osłabienia serca ani widocznej niewydolności krążenia, natomiast chorzy często już doznają takich dolegliwości, jak zawroty głowy, zły sen, osłabienie, brak łaknienia i in. Przypadłości te oraz wykryte przez nas dyskretne zaburzenia hemodynamiczne i biochemiczne są zwiastunami grożącej jawnej niewydolności. Zatem jest to okres niewydolności utajonej, w znacznej mierze chemicznej nieuchwytnej zwykłymi metodami badania. M echaniczna teoria przewlekłej niewydolności krążenia nie tłumaczy nam tego okresu, jego bowiem objawy są wtórne, gdyż stwierdza się je w okresie sprawnej Jeszcze czynności narządu krążenia. Nadto nie dotyczy ten okres samego tylko narządu krążenia. Świadcząc o zachwianiu równowagi czynnościowej różnych tkanek i narządów ustroju, objawy tego okresu dowodzą, że przewlekła niewydolność krążenia, jak to wypowiedziałem już w r. 1930, nie jest to tylko myopathia cordis, jak dawniej utrzymywano, ani myopathia vascularis, jakby należało ją określić na podstawie teorii Eppingera, ani myepathia cardiovascularis, jak sądzą niektórzy lecz jest chorobą ogólnoustrojową (organopathia generalisata), przy czym jak tego dowodzą codzienne spostrzeżenia kliniczne, główny punkt zaczepienia znajduje się w większości przypadków w sercu. [więcej w: laserowe usuwanie owlosienia, 1000 dni żywienia dziecka, lekarz z dojazdem do domu poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka laserowe usuwanie owlosienia lekarz z dojazdem do domu poznań