Operacja ta polega na usunieciu w calosci pnia nerwu wspólczulnego

W r. 1933 Peet ogłosił swoją metodę wycięcia nerwu trzewnego (splanchnicectomia siupradiaphragmatica) łącznie z wycięciem dolnej części piersiowego odcinka pnia nerwu współczulnego. Do roku 1947 Peet operował około 2000 przypadków Smithwiek doszedł do wniosku, że ani operacja drogą nadprzeponową, ani drogą lędźwiową nie daje dostatecznego wyniku i połączył oba zabiegi w jedną całość (sympathectomia thoraco-Iumbalis). Operacja ta polega na usunięciu w . całości pnia nerwu współczulnego, jak również na wycięciu nerwu trzewnego (n. splanchnicus major) od połowy wysokości klatki piersiowej aż do zwoju trzewnego (ganglion coeliacum); szczególne znaczenie przypisuje usunięciu zwoju piersiowego. [patrz też: chondropatia rzepki, 1000 dni żywienia dziecka, choroba duhringa zdjęcia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka chondropatia rzepki choroba duhringa zdjęcia