Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 6

Po pierwszym wypisaniu ze szpitala, 48,4% pacjentów w grupie z konwencjonalną wentylacją i 50,1% osób z grupy HFOV zmarło z powodu absolutnej różnicy wynoszącej 1,7 punktu procentowego (P = 0,62). Nie podano danych dotyczących czasu opieki nad osobami, które przeżyły i nie przetrwały, ponieważ proporcje pacjentów, którzy zmarli w każdej grupie badawczej w czasie, były niemal identyczne. Całkowity czas pobytu na OIT wyniósł 16,1 . 15,2 dni w grupie z konwencjonalną wentylacją i 17,6 . 16,6 dni w grupie HFOV (P = 0,18); całkowity czas pobytu w szpitalu wyniósł odpowiednio 33,1 . 44,3 dnia i 33,9 . 41,6 dnia (p = 0,79). Od października 2012 r., Kiedy zamknięto bazę danych, 7 pacjentów pozostało w ostrej opiece szpitalnej.
Pacjenci otrzymywali leki przeciwdrobnoustrojowe przez 12,4 . 10,3 dni w grupie z konwencjonalną wentylacją i przez 12,8 . 12,0 dni w grupie HFOV (p = 0,56); 67,5% i 64,4% tych leków podawano odpowiednio do leczenia infekcji płucnych.
Nie było istotnej różnicy w liczbie dni, w których pacjenci otrzymywali środki inotropowe lub wlewy ciśnieniowe, z 2,8 . 5,6 dni w grupie z konwencjonalną wentylacją i 2,9 . 4,5 dnia w grupie HFOV (p = 0,74).
Dyskusja
Badanie to, które miało pomóc lekarzom w wyborze opcji opieki, spełniało 7 z 10 kryteriów podsumowanie pragmatyczno-wyjaśniającego streszczenia wskaźników (PRECIS) .12 Wyniki nie były całkowicie pragmatyczne z powodu ścisłych ograniczeń określonych w protokole. zastosowanie HFOV, monitorowanie zgodności z protokołami i dodatkowe działania uzupełniające. Nie znaleźliśmy znaczącej różnicy między grupami w pierwotnym wyniku śmiertelności do 30 dni po randomizacji. Nasze oszacowanie 95% przedziału ufności dla leczenia wyklucza efekt leczenia, który wyszczególniliśmy zarówno w początkowych, jak i skorygowanych oszacowaniach wielkości próby. Ponieważ gromadzenie danych jest w toku, nie możemy jeszcze podać długoterminowych wyników (w tym jakości życia i jakości życia).
Zrekrutowaliśmy pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego ARDS, ze średnią proporcją PaO2: FiO2 113 mm Hg (15,1 kPa). Kryterium wejścia do badania było stosunek PaO2: FiO2 mniejszy niż 200 mm Hg (26,7 kPa), co było zgodne z uzgodnioną definicją ARDS, 13, ale dodatkowy wymóg dalszych 48 godzin lub więcej wentylacji mechanicznej mógł mieć wykluczyć łagodniejsze przypadki ARDS. Średni stosunek PaO2: FiO2 jest prawie taki sam jak średnia 112 mm Hg podawana w ostatnim systematycznym przeglądzie HFOV6 i jest podobna do wartości średnich podanych w badaniach innych terapii ARDS.14.14 Pacjenci mieli wysoką ostrość choroby, o czym świadczą wyniki APACHE II, które również były prawie identyczne z tymi opisanymi w dwóch innych, wieloośrodkowych badaniach HFOV u dorosłych.9,10 Wydaje się zatem, że rekrutowaliśmy pacjentów, którzy byli podobni do tych z poprzednich randomizowanych, kontrolowanych próby HFOV.
HFOV poprawił natlenienie zgodnie z oczekiwaniami
[hasła pokrewne: włókniaki twarde, diphergan cena, agrocentrum kielce ]

Tags: , ,

No Responses to “Oscylacja o wysokiej częstotliwości dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej AD 6”

 1. Dawid says:

  Article marked with the noticed of: usuwanie tatuaży warszawa[...]

 2. Airport Hobo says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 3. Aurelia says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: universal creatine[...]

 4. Marshmallow says:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

Powiązane tematy z artykułem: agrocentrum kielce diphergan cena włókniaki twarde