Powstaje zakwaszenie ustroju, które wywiera ujemny wplyw zarówno na caly ustrój, jak i na serce

Powstaje zakwaszenie ustroju, które wywiera ujemny wpływ zarówno na cały ustrój, jak i na serce. Rozrzutne gospodarowanie materiałem palnym przyczynia się do szybkiego chudnięcia i wyczerpania ustroju. Jednocześnie kwasica powstająca na tle nieprawidłowego przebiegu procesów biochemicznych w mięśniach wiedzie do nadmiernego zwiększenia pojemności minutowej serca i do gorszego zużytkowania tlenu w mięśniach, a to obciąża jeszcze bardziej serce. Eppiiiger przerzucił, jak widzimy, punkt ciężkości patogenezy przewlekłej niewydolności krążenia w znacznej mierze na naczynia obwodowe i zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie procesów biochemicznych dla utrzymania prawidłowego stanu narządu krążenia. Słuszne będzie tu nadmienić, że prawie o 10 lat przed Eppingereni myśl o zmianach chemicznych w mięśniu sercowym, jako przyczynie zaburzeń krążenia wypowiedział Kazimierz Rzętlcouiski. Badacz ten stwierdził w chorym mięśniu sercowym zmniejszenie i lości białka i zwiększenie ilości chlorku sodowego i był skłonny tym zmianom przypisywać upośledzenie zdolności mięśnia sercowego do przerabiania materiału energetycznego (tłuszczu, glikogenu itd. ) na pracę pożyteczną, tłumacząc w ten sposób powstawanie niewydolności krążenia. Ponieważ ani teoria mechaniczna, ani teoria mechaniczno chemiczna Eppingera nie przyniosły rozstrzygnięcia zagadnienia wywodu chorobowego przewlekłej niewydolności krążenia, przeto zainicjowałem w r. 1927 na szeroką skalę badania, które pogłębiając w chorobach narządu krążenia nasze wiadomości o dynamice krążenia oraz o przebiegu procesów biochemicznych w ustroju miały na celu rzucić światło na patogenezę przewlekłej niewydolności krążenia. [hasła pokrewne: lewomepromazyna, bioptron tabela naświetlań, lekarz z dojazdem do domu poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bioptron tabela naświetlań lekarz z dojazdem do domu poznań lewomepromazyna