Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 8

Połączenie mRNA perfryny i IP-10 lub mRNA perfryny i CD3. przewidywało ostre odrzucenie komórkowe prawie tak samo jak kombinację mRNA CD3. znormalizowanego 18S, mRNA IP-10 znormalizowanego 18S i rRNA 18S. Dodanie perforyny do kombinacji mRNA CD3. 18S znormalizowanego, mRNA IP-10 znormalizowanego 18S i rRNA 18S nie poprawiło prognozy. Dla kombinacji mRNA perfaminowanej 18S, mRNA IP-10 znormalizowanego 18S i rRNA 18S, AUC wynosiło 0,84 (95% CI, 0,78 do 0,90, P <0,001), a dla kombinacji mRNA CD3. znormalizowanego 18S. , MRNA perfryny z 18S i 18S rRNA, AUC wynosiło 0,84 (95% CI, 0,76 do 0,91, P <0,001). Weryfikacja Bootstrap potwierdziła, że najlepszy model składał się z mRNA CD3. znormalizowanego 18S, mRNA IP-10 znormalizowanego 18S i rRNA 18S jako czynników predykcyjnych. Oszacowane krzyżowo wartości AUC i punktu przecięcia i nachylenia krzywej kalibracji wynosiły odpowiednio 0,83, -0,06 i 0,92. Wygładzone w przybliżeniu estymaty krzywych kalibracji skorygowanych krzyżowo i nieskorygowanych są nakładane na przekątną linię odniesienia reprezentującą idealną kalibrację modelu (panel C). Model trzech genów mRNA CD3. znormalizowanego 18S, mRNA IP-10 znormalizowanego 18S i rRNA 18S, z wszystkimi wartościami transformowanymi log10, był lepszy niż którykolwiek z rozważanych modeli pojedynczego genu. Krzywa ROC podpisu trójgenowego, odróżniająca próbki wykazujące ostre odrzucenie komórkowe od tych, które nie wykazują odrzucenia w zestawie danych do walidacji zewnętrznej, miała AUC 0,74 (95% CI, 0,61 do 0,86, P <0,001) (Panel D) , który nie był znacząco niższy niż AUC wynoszący 0,85 w zbiorze danych pierwotnych (P = 0,13). Analiza krzywej ROC wykazała, że ta sygnatura trójgenowa dawała AUC równą 0,85 (przedział ufności 95% [CI], 0,78 do 0,91, P <0,001). Przy użyciu punktu odcięcia -1.213 ten sygnaturę diagnostyczną cechuje 79% czułość (95% CI, 67-91) i 78% swoistość (95% CI, 71-84) w celu rozróżnienia próbek biopsyjnych wykazujących ostre odrzucenie komórkowe i te, które nie wykazują odrzucenia (Figura 3A). Test Hosmera-Lemeshowa12 wskazał doskonałe dopasowanie tego modelu do danych (chi-kwadrat = 4,84 przy 8 df, P = 0,77). Sygnatura trójgenowa rozróżnia również grupę pacjentów z wycinkami z biopsji wykazującą ostre odrzucenie komórkowe oraz grupę pacjentów ze stabilną funkcją przeszczepu, którzy nie byli poddawani biopsji (Figura 3B).
Wybór modeli bootstrapów i walidacja wewnętrzna
Weryfikacja Bootstrap tego modelu trójgenowego dała zweryfikowaną krzyżowo szacunkową wartość AUC równą 0,83, co stanowi oszacowanie oczekiwanej wartości AUC w niezależnych próbkach (tj. Próbkach niewykorzystywanych do uzyskania sygnatury diagnostycznej). Punkt przecięcia krzywej kalibracji i nachylenie odpowiednio -0,06 i 0,92, ujawniły, że przewidywane prawdopodobieństwa biopsji wykazujące ostre odrzucenie komórkowe, w zakresie sygnatury diagnostycznej, były nieznacznie wyższe niż rzeczywiste prawdopodobieństwa (fig. 3C). ) i że prawdopodobieństwo, że model był przeładowany, było niewielkie
[więcej w: sinupret skład do włosów, sinupret skład, rak płaskonabłonkowy rogowaciejący ]

Tags: , ,

No Responses to “Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 8”

 1. Victoria says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akumulatory kraków[...]

 2. Hanna says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

 3. Leonard says:

  [..] Odniesienie w tekscie do catering dla firm wrocław[...]

 4. Samuel says:

  Nie ma czegoś takiego, jak “medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: bioptron tabela naświetlań rak płaskonabłonkowy rogowaciejący sinupret skład