Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 9

Wygładzone przez lessy oszacowania nieskorygowanych i zweryfikowanych krzyżowo krzywych kalibracji nałożono na przekątną linię odniesienia, która stanowi idealną kalibrację modelu (Figura 3C). Bliska zgodność dwóch krzywych z linią odniesienia wykazuje doskonałe dopasowanie i odzwierciedla powyższą interpretację szacunków przecięcia i nachylenia krzywej kalibracji. Zewnętrzna walidacja
Spośród 71 komplementarnych próbek DNA (cDNA) badanych pod kątem poziomów transkryptów zawartych w sygnaturze diagnostycznej, 24 próbki (od 21 pacjentów) wykazały ostre odrzucenie komórkowe, a 47 próbek (od 43 pacjentów) nie wykazało odrzucenia. Spośród 24 próbek wykazujących ostre odrzucenie komórkowe (z 17 przypadków biopsji inwentaryzacyjnych i 7 obserwacji) 11 zaklasyfikowano jako ocenę I stopnia wg skali Banffa, 4 jako ocenę IB, 7 jako ocenę IIA, jako ocenę IIB i jako ocenę III. Spośród 47 próbek biopsji nie wykazujących ostrego odrzucenia komórkowego, 19 pochodziło z biopsji z przyczyn losowych, a 28 z biopsji obserwacyjnych. Spośród 71 próbek stanowiących zestaw danych do walidacji zewnętrznej, 36 próbek pobranych z biopsji pochodziło z siedmiu z ośmiu klinicznych miejsc, które uczestniczyły w badaniu CTOT-01, a 35 próbek do biopsji inwigilacyjnych pochodziło z pięciu z tych ośmiu miejsc.
Krzywa ROC podpisu trójgenowego, odróżniająca próbki biopsyjne wykazujące ostre odrzucenie komórkowe od tych, które nie wykazują odrzucenia w zestawie danych do walidacji zewnętrznej, miała AUC 0,74 (95% CI, 0,61 do 0,86, P <0,001) (rysunek 3D ). To AUC było niższe niż AUC wynoszące 0,85 (95% CI, 0,78 do 0,91, P <0,001) w zestawie danych CTOT-04 (Figura 3A), ale różnica między dwoma AUC nie była znacząca (P = 0,13). Przy użyciu wartości odcięcia -1.213 dla sygnatury diagnostycznej w badaniu CTOT-04, przewidywane było ostre odrzucenie komórkowe w zestawie danych walidacyjnych zewnętrznych ze swoistością 72% (95% CI, 62 do 83) i czułość 71% (95% CI, od 53 do 89), wartości, które były również niższe niż w zestawie danych CTOT-04, ale nie znacząco (P> 0,35 dla obu porównań).
Perspektywiczna trajektoria podpisu diagnostycznego
Rys. S2 w Dodatku Dodatkowym przedstawia wygładzone z loszy, przeciętne wewnątrzosobowe spodziewane trajektorie sygnatury diagnostycznej (tj. Trajektorie sygnatury w funkcji czasu od transplantacji), z 95% przedziałami ufności, w trzech grupach pacjentów. Trajektorie dla grupy pacjentów z próbkami bez odrzucenia oraz dla grupy pacjentów ze stabilną funkcją przeszczepu i bez biopsji były płaskie i pozostawały poniżej progu -1.213, który był diagnostyczny w przypadku ostrego odrzucenia komórkowego przez pierwsze 400 dni po transplantacji.
[więcej w: theoleskaaa instagram, theoleskaaa instagram na włosy, diphergan cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Profil mRNA w komórkach układu moczowego i ostre odrzucenie komórek w przeszczepie nerki AD 9”

  1. Ignacy says:

    Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

  2. Liwia says:

    [..] Odniesienie w tekscie do Schodołazy dla osób niepełnosprawnych[...]

  3. Michalina says:

    Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

Powiązane tematy z artykułem: diphergan cena luteina dopochwowa ulotka theoleskaaa instagram