Leczenie odkażające drogi moczowe

Stosuje się także leczenie odkażające drogi moczowe na przemian z podawaniem dużej ilości płynów. W ostatnich czasach próbuje się leczenia nieżytów miedniczek nerkowych, wywołanych zwłaszcza przez pałeczki okrężnicy, przy pomocy swoistych pożeraczy bakterii. W nieżytach miedniczek najskuteczniej ma działać leczenie polegające na równoczesnym stosowaniu bakteriofagów wewnętrznie, miejscowo i podskórnie. W przypadkach uporczywych poleca się płukanie miedniczki nerkowej 1/2% azotanem srebra lub innymi lekami odkażającymi. W przypadku roponercza wobec posuniętych zmian w nerce poleca się wycięcie nerki (riephrectomia).
WODONERCZE (HYDRONEPHiWSIS) Określenie, Przyczyny i Anatomia patologiczna Przez wodonercze rozumie się całkowite lub częściowe rozciągnięcie mierniczki nerkowej i kielichów początkowo przez jałowy mocz. Wodonercze może być jednostronne i obustronne, nabyte i wrodzone, zamknięte i otwarte, stałe i przerywane. Wodonercze wrodzone (lvudronephroeis congenita) może istnieć już w życiu płodowym albo wytwarza się wkrótce po urodzeniu. Do postaci wrodzonej zalicza się także wodonercze pojawiające się w późniejszych okresach życia, jeżeli ono powstaje i postępuje wskutek wrodzonego usposobienia miedniczki i moczowodu. Odróżnia się wodonercze wrodzone: 1) pierwotne (hydronephrosis congenita primitiva), zwane także Chorobą Bazyego 2) wtórne (hydronephlosis congenita secundaria). Wodonercze wrodzone pierwotne wywołują zaburzenia czynnościowe miedniczki lub moczowodu, mianowicie wrodzone nieprawidłowe ich unerwienie lub niedorozwój ich warstwy mięsnej wiodące do ich zwątlenia (atonia pelvis, ureteris). Wodonercze wrodzone wtórne powstaje wskutek przeszkód mechanicznych, mianowicie najczęściej wtedy, gdy zboczenia rozwojowe moczowodu dotyczące jego położenia, szerokości jego światła albo też liczby moczowodów utrudniają odpływ moczu. Rzadziej przyczyną tej postaci bywają zboczenia rozwojowe innych części dróg moczowych oraz nieprawidłowy przebieg naczyń nerkowych wywołujący ucisk moczowodu. Do wodonercza nabytego (hydronephrosis acquista) wiodą zmiany Anatomiczne i czynnościowe w drogach moczowych uniemożliwiające prawidłowe opróżnianie się miedniczki nerkowej. W przypadkach wodonercza jednostronnego. Przeszkoda tkwi w moczowodzie, a w wodonerczu obustronnym – w cewce moczowej, zwężonej wskutek powiększenia gruczołu krokowego, blizn itp., albo też w pęcherzu moczowym (nowotwór itd.). [przypisy: lewomepromazyna, bioptron tabela naświetlań, chondropatia rzepki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bioptron tabela naświetlań chondropatia rzepki lewomepromazyna