Posts Tagged ‘dzięgiel litwor’

Uszkodzenie elektrotermiczne

Friday, September 13th, 2019

Uszkodzenie elektrotermiczne. Zależnie od ilości Jednostek Joulea powstają w poszczególnych tkankach uszkodzenia termiczne o różnym nasileniu; szczególnie duży opór duł prądu elektrycznego daje skóra i z tego powodu ulega najczęściej uszkodzeniu. Leczenie nie różni się niczym od oparzeń płomieniem {p. o oparzeniach); w tych przypadkach powstrzymujemy się od wszelkich zabiegów miejscowych dopóki chory znajduje się w stanie wstrząsu. W ocenie rokowania musimy brać stale pod uwagę, że następstwa wypadku zależą nie tyle od rozległości oparzenia skóry jak w oparzeniu zwykłym, ile od obszaru uszkodzenia tkanki: uszkodzeniu mogą ulec także tkanki położone pod skórą, przez które przeszedł prąd (lenny). …read more

Uszkodzenia elektrodynamiczne

Friday, September 13th, 2019

…read more

W okresie demarkacji powiklaniem, które moze sie wysunac na pierwszy plan, jest niebezpieczenstwo krwotoku

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony

Tuesday, September 10th, 2019

Ross poleca rozszczepienie pasma przepony ponad napiętym pniem nerwu współczulnego; w ten sposób unikniemy przeoczenia zwoju nawet razie jego położenia na dolnej ścianie przepony. Po upływie 2- 3 tygodni robimy operację po przeciwległej stronie ciała. Nie wiadomo dotychczas, dlaczego opisana operacja na układzie współczulnym obniża ciśnienie krwi. Zrozumiałe jest oczywiście, że wyłączenie tak dużego obszaru układu naczyniowego z wpływu ośrodkowego układu nerwowego musi prowadzić do silnych wahań ciśnienia krwi. Ciśnienie krwi – w położeniu pionowym ciała może być, rzecz prosta, większe niż w poziomym (hipotonia ze zmiany położenia). …read more

Nagly spadek cisnienia powoduje oslabienie

Monday, September 9th, 2019

…read more

Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespól wspólpracowników, zostaly przerwane przez wojne

Monday, September 9th, 2019

Niestety, badania te, prowadzone przez liczny zespół współpracowników, zostały przerwane przez wojnę. Dotychczasowe wyniki, zachęcające do dalszych badań i pozwalające na pewne wnioski już obecnie. Jak widzimy, przewlekłą niewydolność krążenia cechują w chorobach narządu krążenia liczne zaburzenia dotyczące dynamiki krążenia oraz przebiegu spraw biochemicznych w całym ustroju. Zmiany te, chociaż rzadsze i nie tak znaczne, stwierdza się niekiedy już w okresie wydolności krążenia, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów osłabienia serca ani widocznej niewydolności krążenia, natomiast chorzy często już doznają takich dolegliwości, jak zawroty głowy, zły sen, osłabienie, brak łaknienia i in. Przypadłości te oraz wykryte przez nas dyskretne zaburzenia hemodynamiczne i biochemiczne są zwiastunami grożącej jawnej niewydolności. …read more

Przyczyny, nastepstwa i objawy przewleklej niewydolnosci krazenia na tle oslabienia lewej komory przyczyny

Saturday, September 7th, 2019

Przyczyny, następstwa i objawy przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia lewej komory przyczyny. Przewlekłą niewydolność krążenia na tle osłabienia lewej komory spostrzega się przede wszystkim, gdy opory dla pracy lewej komory są zwiększone, więc w przypadku zmian zastawek tętnicy głównej, w stwardnieniu tętnicy głównej oraz tętnic w zakresie nerwu trzewnego, w zapaleniu kłębków nerkowych oraz w pierwotnej ich marskości, w nadciśnieniu tętniczym. Spostrzega ją również w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w stwardnieniu oraz w zakrzepie lewej tętnicy wieńcowej serca, gdy ukrwienie lewej połowy serca słabnie, w zaburzeniach gruczołów dokrewnych, zwłaszcza w nadtarczyczności, w migotaniu przedsionków wysokiego stopnia itd. Następstwa. Osłabiona lewa komora rozszerza się. …read more

Beyond Bathrooms – Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych osób transpłciowych

Sunday, September 1st, 2019

Być może trzeba będzie wrócić do epoki rasowej desegregacji amerykańskich łazienek, aby znaleźć czas, w którym toalety są tak bardzo uważne. Ostatnio kilka państw debatowało lub przyjmowało ustawodawstwo nakazujące ludziom korzystanie z publicznej toalety odpowiadającej ich płci jako zidentyfikowane przy urodzeniu lub stwierdzone na akcie urodzenia danej osoby . 1.2 Niektórzy zwolennicy tych praw skupili się na lęku, że mężczyźni prześladowcy będą twierdzić, że są kobietami transpłciowymi, aby prześladować dziewczęta i kobiety w toaletach. Inni wyrażali witriol i wstręt do osób transpłciowych, opisując je jako seksualnych drapieżców , podglądaczy i pedofilów . Chociaż osoby transpłciowe zostały scharakteryzowane jako niebezpieczne, to osoby transpłciowe są na ogół ofiarami słownego nękania i fizyczne ataki podczas korzystania z publicznych łazienek. …read more

Medycyna, monopol i państwo premodernistyczne – wczesne badania kliniczne ad

Sunday, September 1st, 2019

Berthold dołączył te listy do książki, którą opublikował na temat zalet leku, który został przetłumaczony na język angielski w 1587 roku. Choć nie były to licencje, oficjalne zgody tych szanowanych liderów politycznych podniosły sławę Bertholda i reputację śląskiej terra sigillata, która została ostatecznie sprzedana w aptekach z Norymbergi do Londynu. Jednak Berthold stracił zdolność do sprzedaży narkotyków w późnych latach 80. XVI wieku, po tym, jak cesarz Rudolf II wydał miastu wyłączną licencję Striga na sprzedaż, a Montanus zdyskredytował Bertholda w opublikowanych pracach. Próby przyczyniły się w ten sposób do stworzenia monopolu, ale nie tego, który zamierzał Berthold
Badania nad antidotum na truciznę stanowią jedne z najbardziej dramatycznych przykładów szerszego trendu w wiedzy medycznej i regulacji rynków narkotykowych. …read more

Medycyna, monopol i państwo premodernistyczne – wczesne badania kliniczne

Sunday, September 1st, 2019

Próby kliniczne są tak integralną częścią współczesnej medycyny, że uważamy je za produkty naszej współczesnej epoki. Jednak ponad 400 lat temu badania kliniczne już odegrały istotną rolę w pośredniczeniu w stosunkach między państwem, rynkiem narkotykowym i konsumentami. Badanie wykorzystania badań klinicznych jako narzędzia marketingu i licencjonowania leków w Europie od XVI do XVIII wieku ujawnia zaskakującą historię zaangażowania rządu w proces certyfikacji obiecujących leków. Większość leków sprzedawanych we wczesnych nowoczesnych europejskich aptekach nie była poddawana rygorystycznym testom. Ale leki sprzedawane poza aptekami przez nielicencjonowanych empirystów – którzy czasami otrzymywali oficjalne pozwolenie na sprzedaż konkretnego leku – wymagały dokładniejszej analizy. …read more