Unikanie zbieraczy danych – w kierunku sprawiedliwego i przydatnego udostępniania danych ad

Celem metody WWARN było ułatwienie współpracy grupom badawczym w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania badawcze przy użyciu zbiorczych analiz danych dotyczących poszczególnych uczestników z wielu badań klinicznych. WWARN odniósł znaczny sukces w zaangażowaniu heterogenicznej społeczności naukowej zajmującej się malarią; sieć obejmuje obecnie ponad 260 współpracowników w 70 krajach, a nasze repozytorium danych zawiera znaczną większość danych z badań klinicznych dotyczących aktualnych leków przeciwmalarycznych generowanych przez grupy akademickie i przemysł farmaceutyczny. Korzyści płynące z gromadzenia danych są oczywiste, a wyniki są wyczuwalne: dzięki zwiększeniu liczebności próby naukowcy z większą pewnością stwierdzili trendy lub efekty subpopulacji, a ich odkrycia doprowadziły do zmian w globalnych wytycznych dotyczących leczenia. Wierzymy, że sukces tej sieci polega na jej symbiotycznym podejściu – podejściu, które ewoluowało z konieczności zajęcia się obawami naukowców z endemicznych krajów dotkniętych malarią, że dane zostaną zgarnięte przez analityków dysponujących większymi zasobami w celu wydobycia ich potencjału. Generatory danych WWARN są zachęcane do pełnego zaangażowania się w proces dowolnej metaanalizy, a wkład wytwórców danych do wszelkich powstałych publikacji jest uznawany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi autorstwa, zapewnionymi przez Międzynarodowy Komitet redaktorów czasopism medycznych i MEDLINE. WWARN dodaje wartości do danych poprzez harmonizację heterogenicznych danych i metadanych, zapewniając w ten sposób, że wszyscy twórcy danych mogą łatwiej analizować dane drugiej osoby i zachęcać do maksymalnego wykorzystania w celu poprawy wyników leczenia.
Model ustalony dla malarii działa dobrze i może służyć jako prototyp dla innych zaniedbanych chorób tropikalnych, dla których dostępne dane są jeszcze bardziej ograniczone. Takie dane są kosztowne i trudne do zdobycia, a ponieważ mają one ograniczony interes handlowy, badania są często finansowane przez podatników. Co więcej, większość wiedzy wygenerowanej przez te badania będzie miała największe zastosowanie w krajach o niższych dochodach. Wszystkie te cechy podkreślają etyczną i ekonomiczną konieczność dzielenia się danymi z prób klinicznych zaniedbanych chorób w sposób skuteczny i sprawiedliwy. Nowo utworzone Obserwatorium Chorób Zakaźnych (www.IDDO.org) spodziewa się rozszerzyć zasady i praktyki ustanowione przez społeczność malarii na inne choroby zakaźne, w tym na leiszmaniozę trzewną i schistosomatozę. Naszym głównym celem jest wspieranie społeczności naukowych w dzieleniu się danymi, które jest naprawdę użyteczne i które tworzy nową wiedzę, która jest wykorzystywana do zmiany życia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 11 maja 2016 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z WorldWide Antimalarial Resistance Network, Obserwatorium Chorób Zakaźnych, Centrum Medycyny Tropikalnej i Globalnego Zdrowia, University of Oxford, Oxford, UK (LM, PJG); oraz Laboratorium Parazytologii-Mikologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal (OG).

Materiał uzupełniający
Powołując się na artykuły (31)
Zamknij Cytowanie artykułów
[przypisy: galomega formuła iq, czar dent białystok, diphergan cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Unikanie zbieraczy danych – w kierunku sprawiedliwego i przydatnego udostępniania danych ad”

  1. Drop Stone says:

    Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

  2. Daria says:

    [..] Odniesienie w tekscie do powiększanie członka[...]

  3. Maria says:

    może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

Powiązane tematy z artykułem: czar dent białystok diphergan cena galomega formuła iq