Wywolywac ja moga takze zrosty oplucno-osierdziowe, przewlekle zapalenie sródpiersia, wrodzone zwezenie ujscia tetnicy plucnej, stwardnienie tetnicy plucnej itp

Wywoływać ją mogą także zrosty opłucno-osierdziowe, przewlekłe zapalenie śródpiersia, wrodzone zwężenie ujścia tętnicy płucnej, stwardnienie tętnicy płucnej itp. Spostrzega się tę postać niewydolności także u garbatych (kyphosis i kyphoscoliosis), u których jedne odcinki płuc są w stanie niedodmy, a inne, stanie rozedmy. Niewydolność krążenia na tle osłabienia prawej komory może powstawać także w chorobach mięśnia sercowego) w przypadkach zakrzepu prawej tętnicy wieńcowej serca. Następstwa. Gdy prawa komora słabnie, jej objętość powiększa się. Rzut skurczowy i pojemność minutowa serca zwiększają się. Powstaje, zatem czynne przekrwienie w małym krążeniu z uszczupleniem siły zapasowej serca. Poprzez zespolenia przekrwienie może udzielać się dużemu krążeniu płucnemu. W miarę postępu niewydolności, gdy prawa komora rozciągnie się ponad optimum, rzut skurczowy maleje coraz bardziej i może wrócić wreszcie do stanu prawidło wego, natomiast pojemność minutowa może pozostawać jeszcze długo zwiększona lub prawidłowa wskutek jednoczesnego przyśpieszenia czynności serca. W tym, więc okresie istnieje czynne przekrwienie w małym krążeniu przy zmniejszonym lub prawidłowym rzucie skurczowym serca i zwiększonej jego pojemności minutowej. Znaczniejszemu zmniejszeniu rzutu skurczowego, w zależności od nadmiernego rozciągnięcia prawej komory, towarzyszy jeszcze w okresie zwiększonej pojemności minutowej serca utrudnienie odpływu krwi żylnej do prawej połowy serca i w związku z tym wzrost ciśnienia krwi w układzie żylnym i w naczyniach włoskowatych dużego krążenia płuc. [przypisy: przychodnia na andersa, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, chondropatia rzepki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chondropatia rzepki dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej przychodnia na andersa