ZGORZEL PO ZATORZE TETNICZYM


ZGORZEL PO ZATORZE TĘTNICZYM Z chwilą gdy nie obserwujemy szybkiej poprawy krążenia po podaniu 0,15 g eupaweryny dożylnie lub 0,06 – dotętniczo, a kończyna jest nadal zimna i bez czucia, zachodzi wskazanie do usunięcia przeszkody krążenia ( embolectomia). Położenie miejsca, w którym nastąpił zator, określamy za pomocą arteriografii lub aparatu Pachona, przy czym określamy różnicę wahań oscylometrycznych od obwodu w górę; siedziba zatoru znajduje się w przejściu od amplitudy zerowej do miejsca, które wykazuje prawidłową lub wzmożoną różnicę wahań. Skrzepliny tkwiące w miejscu podziału tętnicy głównej należy usunąć w uśpieniu chorego; w pozostałych przypadkach wystarcza znieczulenie miejscowe. [patrz też: bioptron tabela naświetlań, tabela naświetlań, wodonercze obustronne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bioptron tabela naświetlań tabela naświetlań wodonercze obustronne